Publicerad 5 mars 2024

Utvecklingsprojekt inom fullföljd utbildning

SKR har genom åren drivit flera utvecklingsprojekt, tillsammans med medlemmar. Arbetet har genererat mycket kunskap, både om att förhindra studieavbrott, att arbeta förebyggande och främja fullföljda studier.

IMprove

Utvecklingsprojektet IMprove har haft fokus på gymnasieskolans introduktionsprogram. Projektet pågick mellan 2019 och 2022 och arbetade för att fler unga nyanlända tjejer och killar som kommit in sent i det svenska skolsystemet ska få bättre möjligheter att fullfölja sina studier och komma ut i arbetslivet.

IMprove

Moves

Moves var ett mobilitetsprojekt med fokus på praktik för unga som varken arbetar eller studerar. Projektet pågick mellan 2019 och 2022.

Moves

Yrk In

Yrk In arbetade för att stärka kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad och pågick mellan 2018 och 2020.

Yrk In

Plug In

SKR:s arbete med fullföljda studier startade med projektet Plug In, som pågick mellan 2012 och 2018. Ambitionen var att uppmärksamma studieavbrottsfrågan och uppnå strategisk påverkan både nationellt och internationellt. Projektet visade att det finns effektiva metoder och arbetsssätt som fungerar för att minska frånvaro och studieavbrott.

Plug In

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.