Publicerad 9 maj 2023

Fritidshem

SKR vill bidra till att alla kommuner ska kunna erbjuda fritidshem av god kvalitet för alla elever som behöver det. Det kräver ett gemensamt ansvarstagande från såväl staten som huvudmännen.

Utbildningen i fritidshem stimulerar elevers lärande och utveckling samt bidrar till en meningsfull fritid. Fritidshemmet kan också spela en viktig kompensatorisk roll. Dessvärre råder det brist på legitimerade lärare och annan utbildad personal i fritidshem.

I november 2022 presenterade en statlig fritidshemsutredning betänkandet "Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61"). Betänkandet är nu ute på remiss.

Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61)

Våren 2023 håller Skolverket håller på att ta fram nya allmänna råd för fritidshemmet.

Informationsansvarig

  • Anna Tornberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.