Publicerad 16 mars 2021

Du får jobb på måndag! Örebros arbete med att stärka attraktiviteten i barnskötaryrket

I Örebro kommun på förvaltningen förskola och skola har ett medvetet arbete pågått under flera år för att öka attraktiviteten i yrket. En viktig del är att tidigt ge ungdomar en positiv bild av att arbeta med barn, bland annat genom att erbjuda feriejobb i förskolan.

För att locka ungdomar att söka barn- och fritidsprogrammet träffar kommunen också grundskolans elever inför gymnasievalet. Även eleverna på barn- och fritidsprogrammet får besök för att för att diskutera jobbmöjligheter och vad kommunen kan erbjuda efter examen.

Kontakten med yrkesutbildningarna, både Komvux och gymnasiet är också en viktig del, både för kvaliteten och attraktiviteten. På gymnasiet var barn- och fritidsprogrammet tidigare en del av yrkesintroduktionen, dit även elever utan gymnasiebehörighet antogs. Det är det inte längre, vilket har medfört att såväl söktryck som meritvärden för antagning har ökat.

Tillsammans med gymnasieskolan har kommunen utvecklat både det arbetsplatsförlagda lärandet och gymnasiearbetet. I programrådet, där både representanter från arbetsgivare och utbildningen ingår, diskuteras vad som behövs för att få kvalitet i utbildningen.

– Genom programrådet finns möjligheten att i dialog komma fram till hur vi får fram den bästa utbildningen, både till kvantitet, men även kvalitet och innehåll. Det är en viktig del, säger Staffan Henningson, projektledare för kompetensförsörjning i Örebro kommun.

Flera vägar till barnskötarkompetens

Örebro har ett barnskötarlyft som vänder sig till medarbetare utan barnskötar­utbildning som är anställda iförskolan. De får gå Skolverkets yrkespaket mot barnskötare, samtidigt som de arbetar. Förskolechefen väljer ut de som är motiverade och intresserade. En validering görs i anslutning till studiestarten, varje medarbetares kompetens kartläggs och kompletteras med de kurser som behövs.

Det finns även möjlighet att söka till en Lärlingsutbildning inom ramen för vuxenutbildningen. Upplägget är precis som barnskötarlyftet till sitt studieinnehåll, men studenten är mycket mer på arbetsplatsen, hela 70 procent.

Effekterna av satsningarna då?

– Ja, det är svårt att räkna på exakt hur de olika insatserna kan räknas hem, säger Staffan.

En utbildning många söker

Men flera parallella ansträngningar för att lyfta och synliggöra barnskötaryrket verkar ändå ha givit resultat. Söktrycket till Barn- och fritidsprogrammet är i dag fyra gånger så stort som för fyra år sedan, och meritvärdet för att komma in på utbildningen har ökat.

– Det är nog den riktiga kvalitetsstämpeln, att så många vill gå utbildningen, både på gymnasiet och inom vuxenutbildningen, säger Staffan. Han tror att det ökade intresset beror på att ungdomarna nu känner till att barnskötare är ett framtidsyrke. Men också att snacket går på stan, att barn- och fritid faktiskt är en väldigt bra utbildning dit många söker sig när de ser att här finns möjligheter till jobb. Inte minst många unga idrottare eftersom programmet tillhör Idrottsgymnasiet på Virginskaskolan.

Ett annat kvitto är att Skolverket i sin tillsyn av barn- och fritidsprogrammet inte hittat några förbättringsområden.

– Örebro kommun vågar testa nytt och brett på olika satsningar som gett och kommer att ge resultat, sammanfattar Staffan.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.