Publicerad 16 mars 2021

Distansutbildning av barnskötare höjer kompetensnivån i Upplands Bro

En av de stora utmaningarna för förskolan i Upplands Bro är att åstadkomma likvärdighet. De har olika strategier att ta sig an den uppgiften som omfattar satsningar på såväl förskollärna som barnskötarna.

I Upplands Bro varierar förskollärartätheten från 20 % till 60 % mellan olika områden. Samtidigt saknar många av förskolans barnskötare utbildning mot barn. Ett nytt sätt att åstadkomma en ökad likvärdighet ska nu testas, att inrätta förste förskollärartjänster som enbart är kopplade till de förskolor där behoven är som störst.

– På så vis kan vi skapa karriärvägar och förhoppningsvis kunna rekrytera skickliga förskollärare, dit de behövs som mest, säger Marie Lindvall Wahlberg, verksamhetschef för de kommunala förskolorna i kommunen.

Under 2018 har kommunen gjort en stor satsning på att höja kompetensnivån bland kommunens anställda barnskötare utan barnskötarutbildning. Intresset var stort och samtliga som ville, 40 barnskötare av de totalt 60 som saknar utbildning, kunde erbjudas en plats på utbildningen som omfattar 1 200 poäng under knappt ett års studier.

Utbildningen är till stora delar webbaserad med undervisning på distans, så medarbetarna har kunnat förena sina studier med arbete i förskolan under studietiden. Medarbetarna får gå hela utbildningen på betald arbetstid.

Obligatoriska webbseminarier

Utbildningen inleddes med en validering av samtliga deltagare, som gjordes av utbildningsanordnaren utifrån ett underlag som förskolecheferna fick besvara kring de sökandes kompetenser. Flera av deltagarna visade sig ha erfarenhet och kunskaper som kunde valideras avoch förkorta utbildningen.

Undervisningen sker genom obligatoriska webbinarier en gång varannan vecka där deltagarna samlas. En lärare från utbildningsanordnaren finns på plats i Upplands Bro under undervisningstillfällena. I samband med webbinariet får deltagarna uppgifter som stimulerar det kollegiala lärandet både mellan och inom förskolorna.

Vilka effekter har förskolan kunnat se av denna satsning?

– De som deltar i utbildningen är väldigt glada för att vi satsar på dem, vilket i sin tur ger positiva avtryck på arbetsplatsen. Det händer något i hela gruppen när några får gå en utbildning, det bidrar till att höja kvaliteten i vår förskoleverksamhet säger Marie Lindvall Wahlberg.

Finansiering via Omställningsfonden

Utbildningen ger även behörighet till vidare studier. Förhoppningen är att några medarbetare ska välja att gå vidare till förskollärarutbildningen.

Satsningen har finansierats via Omställningsfonden, och utan dessa medel hade den inte gått att genomföra. Det finns en önskan om att systematisera denna utbildning så att medarbetare kontinuerligt får utbildning. Eftersom kommunen är en av de störst växande kommunen i landet så väntar en kontinuerlig expansion av förskolan under kommande år.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.