Publicerad 16 mars 2021

Bredda rekryteringen i Åre

Åre är en expansiv kommun och behöver bygga på kompetensen på flera olika sätt för att säkerställa kvaliteten i förskolan. Inte minst då kommunen har många nyanlända barn i förskolan som behöver bra förutsättningar för sitt lärande.

Det handlar dels om att höja kompetensen hos tillsvidareanställda barnskötare som saknar utbildning mot barn, dels att skapa förutsättningar för nyanlända att bli anställningsbara i förskolan.

Via Skolverkets riktade stödinsatser för nyanlända barn och elevers utbildning ”Nyanländas lärande” har kommunen erhållit stöd för att stärka kompetensen hos tio medarbetare som saknar utbildning mot barn. De kommer via ett externt utbildningsföretag gå en webbaserad barnskötarutbildning på motsvarande 1300 poäng.

Inför utbildningsstart kommer medarbetarnas kompetens att valideras och därefter anpassas utbildningsupplägget för den enskilde. Medarbetaren kommer att kunna jobba och utbilda sig samtidigt. Tanken är att fortsätta med konceptet och årligen utbilda de medarbetare som saknar utbildning mot barn. Målet i Åre kommun är att alla barnskötare ska ha barnskötarkompetens.

Utbildning varvat med praktik

Åre kommun behöver samtidigt rekrytera fler utbildade barnskötare. Här ses nyanlända som en viktigt resurs.

– För att nyanlända ska kunna stanna och få ett jobb i förskolan, behöver de få möjlighet till rätt utbildning, säger verksamhetschef Anneli Thelin. Vi behöver även säkerställa att motiverade och lämpliga personer erbjuds utbildningen.

Kommunen bygger nu vidare på sina vunna erfarenheter från ett åttaveckors-koncept där praktik varvades med branschutbildning och yrkessvenska. Det visade sig att det upplägget inte gav den kompetens som krävs för att vara en del i förskolans arbetslag.

Nu planeras därför en anpassad 1,5 årig barnskötarutbildning på 1 100 poäng i tre olika block. Fyra dagars utbildning varvas med en dags praktik i samma övningsförskolor som tar emot förskollärarstudenter. För att gå vidare till nästa block, behöver tidigare block vara avklarat. En särskild lärare i yrkessvenska är knuten till utbildningen.

Utmaningen är att hitta boenden

Ansökningstiden pågår augusti 2018 och målsättningen är att 10-12 nyanlända söker. Utbildningen, som är studiemedelsberättigad, kör igång om antalet sökande är minst fem.

Genom att satsa på nyanlända får kommunen även in kompetens i flera olika språk på arbetsplatsnivå. På sikt hoppas Anneli Thelin att de även ska kunna arbeta som språkstödjare, vilket kan möjliggöra att barn får fler tillfällen till hemspråksundervisning.

Åre kommuns målsättning är att nyanlända ska komma ut i varaktiga arbeten eller studier och välja att stanna kvar i kommunen. Det har resulterat i att nyanlända också aktivt väljer kommunen för att utsikterna till arbete är goda, både i kommunens egna verksamheter och inom turistnäringen. ”Utmaningen idag är att hitta boenden. Men det kommer vi också att lösa”, avslutar Anneli Thelin.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.