Publicerad 16 mars 2021

Botkyrka delar kompetensutveckling digitalt

Botkyrka är en stor kommun, både till invånarantal och yta. Ett flertal digitala verktyg används för att sprida lärande exempel och tillgängliggöra kompetensutveckling för alla medarbetare.

I arbetet för en likvärdig förskola är en digital och analog ”delakultur” mellan medarbetare av stor vikt.

Alla förskolor använder en digital lärplattform som primärt används för närvarohantering och kommunikation med vårdnadshavare. Förskolornas medarbetare arbetar också internt med olika digitala samarbetsytor som möjliggör spridning av den interna kompetensutvecklingen. Facebook och blogg drivs centralt tillsammans med förskolorna i syfte vara i dialog också med omvärlden.

Inom förskolan arbetar ledningen medvetet med likvärdigheten, och ambitionen är att kompetensutveckling och kollegialt lärande ska göras tillgängligt för alla medarbetare. Ett flertal digitala nätverk har skapats för att sprida kunskap och erfarenheter. Mottot är ”Allt du kan göra analogt ska du också kunna dela digitalt.”

Verksamhetsområde förskola på Utbildningsförvaltningen har en centralt placerad digitaliseringssamordnare. Vid varje förskoleenhet finns en till två medarbetare som har ett särskilt ansvar för den digitala inriktningen på pedagogiken. Utvecklingen på enheterna sker i dialog med digitaliseringssamordnaren.

Ett antal av Botkyrkas medarbetare deltog vid fem utbildningar som Skolverket anordnade, med följande teman: Flerspråkighet och interkulturalitet, Naturvetenskap och teknik, Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande, Förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet samt Systematiskt kvalitetsarbete.

Kommunen frågade om de kunde få filma de föreläsningar som ingick i kurserna för att dela digitalt till förskolans medarbetare och fick ja från flera föreläsare. Förvaltningens digitaliseringssamordnare filmade föreläsningarna och la ut i de digitala samarbetsrummen, som enbart förskolans medarbetare har behörighet att besöka. Detsamma görs med de föreläsare som anlitas av kommunen i kompetensutvecklingssyfte.

Christina Carlsson, verksamhetschef för förskolan i Botkyrka kommun, vittnar om att den digitala delningskulturen har gett väldigt goda effekter. Det ökar engagemanget bland medarbetarna att få tillgång till både kompetensutveckling och kollegialt lärande via de digitala forumen.

Det var även något som konstaterades vid en verksamhetsöversyn av ett revisionsbolag, som i sin redovisning just lyft det stora engagemanget och barnperspektivet hos medarbetarna.

Kontakt

Henrik Einemo
Digitaliseringssamordnare utbildningsförvaltningen
Botkyrka kommun
henrik.einemo@botkyrka.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.