Publicerad 25 januari 2023

Lärande exempel inom förskolan

Runt om i landet pågår ett stort arbete för att möta förskolans kompetensbehov. Ta del av hur några kommuner har arbetat för att säkra sin kompetensförsörjning.

Exemplen utgår ifrån SKR:s nio rekryteringsstrategier. Arbete utifrån strategierna kan både minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarens attraktionskraft. Att jobba med strategierna innebär att kommuner, landsting och regioner måste utmana det traditionella och genomföra omfattande förändringar.

Använd kompetensen rätt

När Malmö stad analyserade sin förskoleorganisation under 2015, hade en rad insatser genomförts för stärkt kvalitet, kompetens och kapacitet i verksamheten. Dock kunde konstateras att dessa inte hade lett till att möjliggöra det pedagogiska ledarskapet.

Med fokus på detta område genomfördes en organisationsutveckling av förskolans ledningsstruktur.

Kvalitet och kompetens i fokus i Malmös nya förskoleorganisation

Skapa engagemang

Ett aktivt lokalt programråd för Barn- och fritidsprogrammet handlar om att vässa utbildningen så att eleverna får en bättre utbildning som matchar branschens krav.

Lokalt programråd - Samverkan för kvalitet och arbetslivsanknytning

Visa karriärmöjligheter

Flera kommuner har – trots att de är undantagna i lärarlönesatsningen - själva bekostat förste förskollärartjänster, som en karriärväg inom förskolan. Linköping är en av dem.

Karriärvägar inom förskolan

Karriärmöjligheter för barnskötare med barnens bästa i fokus

Malmö stads ambition är att skapa barnens bästa förskola. Det har bland annat inneburit förändrade sätt att arbeta och flera möjligheter att utvecklas i sitt yrke.

Karriärmöjligheter för barnskötare

Bredda rekryteringen

För några år sedan konstaterade Kalmar, Torsås och Mörbylånga ett behov av utbildade barnskötare i arbetslagen. Från förskolans håll kom önskemål om flerspråkighet bland medarbetarna.

Tolv olika språk talas

Åre är en expansiv kommun och behöver bygga på kompetensen på flera olika sätt för att säkerställa kvaliteten i förskolan. Inte minst då kommunen har många nyanlända barn i förskolan som behöver bra förutsättningar för sitt lärande. Det handlar dels om att höja kompetensen hos tillsvidareanställda barnskötare som saknar utbildning mot barn, dels att skapa förutsättningar för nyanlända att bli anställningsbara i förskolan.

Bredda rekryteringen i Åre

Marknadsför jobben

I Örebro kommun på förvaltningen förskola och skola har ett medvetet arbete pågått under flera år för att öka attraktiviteten i yrket. En viktig del är att tidigt ge ungdomar en positiv bild av att arbeta med barn, bland annat genom att erbjuda feriejobb i förskolan. För att locka ungdomar att söka barn- och fritidsprogrammet träffar kommunen också grundskolans elever inför gymnasievalet

Du får jobb på måndag! Örebros arbete med att stärka attraktiviteten i barnskötaryrket

Härnösands gymnasium arbetar på flera olika sätt med att stärka kvaliteten på barn- och fritidsprogrammet och för att stärka kopplingen till arbetslivet efter examen. Några exempel på genomförda aktiviteter är startade nätverk med andra kommuner i regionen samt programråd där Härnösand gymnasium bjuder in branscherna och fackförbundet Kommunal för diskussion kring utmaningar och lösningar.

Härnösands arbete med att marknadsföra jobben

Utnyttja tekniken

En av de stora utmaningarna för förskolan i Upplands Bro är att åstadkomma likvärdighet. De har olika strategier att ta sig an den uppgiften som omfattar satsningar på såväl förskollärna som barnskötarna.

Distansutbildning av barnskötare höjer kompetensnivån i Upplands Bro

Botkyrka är en stor kommun, både till invånarantal och yta. Ett flertal digitala verktyg används för att sprida lärande exempel och tillgängliggöra kompetensutveckling för alla medarbetare.

Botkyrka delar kompetensutveckling digitalt

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.