Publicerad 13 oktober 2023

Förskola

SKR stödjer kommunerna som ansvarig huvudman för förskolan på olika sätt, till exempel genom intressebevakning, verksamhetsutveckling och rådgivning. SKR erbjuder även mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyten genom nätverk, konferenser och seminarier med fokus på förskolan.

Några exempel på frågor vi prioriterar just nu är likvärdig och kompensatorisk förskola, kvalitet och måluppfyllelse samt kompetensförsörjning.

Öppna jämförelser: Förskola

SKR publicerar Öppna jämförelser: förskola i syfte att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet.

Öppna jämförelser: Förskola

Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

SKR har utvecklat en digital verktygslåda som stöd för nya skolledare.

Verktygslåda, en rektors första dagar

SKR:s ramavtal för förskolebyggnader

SKR och Adda (tidigare SKL Kommentus) har upphandlat ett ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader. Byggnaderna har upphandlats med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus.

Ramavtal för förskolebyggnader

Som underlag till ramavtalet har ett funktionsprogram för förskolebyggnader tagits fram.

Funktionsprogram för förskolebyggnader (PDF)

Förskolans fysiska miljö

Rapporten Förskolans fysiska miljö är en sammanställning av kunskap baserad på forskning om förskolans lokaler. Rapporten kan användas som inspiration och stöd för huvudmän vid utvärdering av befintliga och nybyggda förskolelokaler och utemiljöer.

Förskolans fysiska miljö - en kunskapsöversikt och förslag till utvärdering

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.