Publicerad 3 februari 2023

Upphandling av it för skolan som en del i den strategiska styrningen, seminarium

Det andra av tre webbseminarier under hösten 2022 om upphandling och inköp av digitala tjänster i skolan, handlar om hur upphandling av it för skolan kan vara en del i den strategiska styrningen.

Vad behöver jag som chef veta om beställarstödet och hur kan upphandling av it knytas till den strategiska styrningen? I programmet beskrivs arbetssätt och hur upphandling kan integreras i den strategiska styrningen.

Beställarstödet är ett verktyg för att koppla ihop mål, resurser och kompetens med upphandling. Förutom det här seminariet, finns ytterligare två seminarier samt en handbok.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till skolchefer, förvaltningschefer för alla skolformer, it-chefer, upphandlingschefer.

Seminariet webbsändes och spelades in den 28 november 2022. Inspelningen är omkring 1 timme och 10 minuter lång och textad.

Innehåll i filmen

Inledningsvis beskriver projektledaren för Skoldigistöd-arbetet, Tilsith Lacouture, bakgrunden till projektet och vilka olika delar som ingått. Omkring 7 minuter in i filmen tar Eva-Lotta Löwstedt Lundell och Hannes Härfast över. Eva-Lotta Löwstedt Lundell är vd för Adda, som ingår i SKR-koncernen, Hannes Härfast är affärsrådgivare inom verksamheten Adda AffärsConcept.

Eva-Lotta Löwstedt Lundell introducerar dagens ämne och beskriver varför det är viktigt att chefer är insatta och deltar i försörjningsprocessen och hur den kopplar till verksamhetsmålen. Efter cirka 12.30 börjar Hannes Härfast gå närmare in på försörjningsprocessen och dess olika delar, utifrån skolans värld.

Cirka 20.30: vilka frågor som är viktigast för försörjningsstrategin.

Cirka 29 minuter in: vilka frågor som är viktigast för inköpsstrategin.

Cirka 35.30: vilka frågor som är viktigast för upphandlingsstrategin.

Cirka 43.30: vilka frågor som är viktigast för realiseringsstrategin.

Cirka 47 minuter in i filmen sammanfattas vad chefer och verksamheter bör och inte bör göra i de olika stegen.

Från cirka 58.30 redogörs för de frågor som kom in under direktsändningen av seminariet.

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.