Publicerad 3 februari 2023

Inlåsningseffekter vid anskaffning av it i skolan, seminarium

Det sista av tre webbseminarier under hösten 2022 om upphandling och inköp av digitala tjänster i skolan, handlar om att hantera inlåsningseffekterna – både de negativa och positiva effekterna.

En del i SKR:s och Addas stöd för upphandling och inköp av digitala tjänster i skolan, är att hantera inlåsningsproblematik kopplat till it-anskaffningar. I ett webbsänt seminarium den 2 december 2022 gavs svar på vad inlåsningseffekter är, och vad skolhuvudmannen kan göra för att undvika negativa inlåsningseffekter och dra nytta av positiva inlåsningseffekter.

Målgrupp

Skolchefer, förvaltningschefer, medarbetare involverade i upphandling och digitalisering i skola: IKT-pedagog, projektledare, verksamhetsutvecklare, digitaliseringsstrateg, IT samordnare, upphandlare.

Programmet modereras av Mikael Svensson, SKR:s programansvarige för skolans digitalisering. Medverkande är Hannes Härfast vid Adda AffärsConcept AB och juristen Agne Lindberg. Filmen, som är textad, är omkring 59 minuter lång.

Innehåll i programmet

Programmet inleds med en bakgrund från Mikael Svensson, som beskriver SKR-koncernens arbete utifrån en överenskommelse med staten, bland annat beställarstödet för skolhuvudmännen för upphandling och inköp av tjänster och produkter för skolans digitalisering.

Vid ungefär 5.30 beskriver Hannes Härfast vad inlåsningseffekter är och var de kan uppstå i försörjningsprocessen.

Efter cirka 15 minuter tar juristen Agne Lindberg vid och beskriver olika avtalstyper, riskidentifiering och riskhantering. Advokatbyrån Delphi, där Agne jobbar, har bland annat analyserat ett 100-tal avtal som lett till tvister och han ger exempel på de vanligaste tvisterna och även lösningar för att inte hamna i tvist.

Under det direktsända webbseminariet gick det också att ställa frågor. Frågestunden pågår från ungefär 37.30 i filmen till slutet.

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.