Publicerad 4 oktober 2023

Stöd för upphandling av it i skolan

Anskaffningar av it-tjänster eller it-relaterade produkter i skolan sker ofta genom externa leverantörer. Därför har SKR och Adda tagit fram ett stöd för beställningar, som ska kunna underlätta för skolhuvudmännen vid upphandling.

Beställarstöd för inköp av IT i skolan

Stödet bygger på den försörjningsprocess som Adda tidigare tagit fram, och som nu anpassats för skolans värld. Stödet ska även bidra till att skolhuvudmännen bättre kan bygga upp ett ändamålsenligt digitalt ekosystem för samtliga användares behov.

Försörjningsprocessen består av fyra delar:

  • Försörjning
  • Inköp
  • Upphandling
  • Realisering

Handboken går dels igenom försörjningsprocessen övergripande, dels mer fördjupat i de olika delarna med fokus på strategisk inriktning. I varje del finns texter direkt riktade till verksamhetschefer respektive upphandlingsledare eller projektledare.

Författare till stödet är Hannes Härfast, senior affärsrådgivare och jurist, Lina Nyman, affärsrådgivare och jurist samt Jesper Nyreröd, senior affärsrådgivare och jurist, samtliga verksamma vid Adda AffärsConcept, som är ett bolag inom SKR-koncernen.

Seminarier, stöd för upphandling av it i skolan

Handboken kompletteras av flera webbsända seminarier för olika målgrupper. Seminarierna spelades in och kan ses i efterhand här på skr.se.

Beställarstödet – framgångsrik it-upphandling för skolans verksamhetsmål

I detta seminarium får du tips för framgångsrik upphandling och kunskap om vad försörjningsprocessen innebär. Beställarstödet är ett verktyg för att koppla ihop mål, resurser och kompetens med upphandling.  

Webbsänt seminarium: Framgångsrik it-upphandling för skolans verksamhetsmål

Beställarstödet – upphandling av it för skolan som en del i den strategiska styrningen

Vad behöver jag som chef veta om Beställarstödet? Seminariet beskriver metodologiska arbetssätt och hur upphandling kan integreras i den strategiska styrningen. Du får också ta del av andras erfarenheter av externa anskaffningar av it till skolan.  

Webbsänt seminarium: Upphandling av it för skolan som en del i den strategiska styrningen

Beställarstödet – inlåsningseffekter vid anskaffning av it i skolan

Metoderna som presenteras i SKR:s Beställarstöd hjälper dig att hantera inlåsningsproblematik kopplat till it-anskaffningar. Det här seminariet ger svar på vad inlåsningseffekter är, att undvika negativa inlåsningseffekter och dra nytta av positiva inlåsningseffekter.

Webbsänt seminarium: Inlåsningseffekter vid anskaffning av it i skolan

Så försörjer du ditt digitala ekosystem

SKR har anordnat ett seminarium om hur landets skolhuvudmän kan uppnå en ändamålsenlig försörjning av digitala tjänster och stöd i skolan. SKR presenterade då en första version av beställarstöd. Under seminariet medverkade experter och huvudmän som gav sina erfarenheter och reflektioner. Seminariet är cirka 1 timme och 30 minuter långt.

Så försörjer du ditt digitala ekosystem

Skoldigistöd

Det här stödet har tagits fram inom ramen för Skoldigistöd – en satsning om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet som pågick 2021–2022. Enligt överenskommelsen med staten, har SKR bland annat tagit fram olika stöd och vägledningar, riktade till alla skolhuvudmän.

Skoldigistöd omfattade tre olika områden:

  1. Vägledning för digitala nationella prov
  2. Stöd för upphandling och support
  3. Metodstöd för användarcentrerad utveckling

Kontaktpersoner

Hannes Härfast
Adda AffärsConcept

Lina Nyman
Adda AffärsConcept

Jesper Nyreröd
Adda AffärsConcept

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.