Publicerad 3 oktober 2023

Skoldigiguide

Skoldigiguide är ett praktiskt stöd för huvudmannen att organisera skolans digitala utveckling. Syftet är att nå målen i den nationella strategin för skolväsendet. Utgångspunkten i Skoldigiguide är den tidigare nationella strategin för digitalisering av skolväsendet, som gällde fram till 31 december 2022.

Skoldigiguide ger en helhetsbild av verksamhetens behov, guiden visar vad skolans digitalisering innebär och vad olika styrdokument kräver. Utifrån 50 strategiska frågor kan skolans ledning – tillsammans med rektorer, IT-samordnare och lärare – planera och prioritera för att det finns stöd, kunskap, tid och resurser till digitaliseringen.

En referensgrupp från ett 15-tal kommunala huvudmän har bidragit med kompetens och erfarenheter i arbetet med att ta fram Skoldigiguide.

Gå till Skoldigiguide

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.