Publicerad 19 december 2022

LIKA Ledning

För att underlätta digitaliseringen av skola och förskola finns skattningsverktyget LIKA Ledning.

LIKA ledning

LIKA Ledning är ett stöd i digitaliseringsarbetet för framför allt rektorer. Självskattningsverktyget både tydliggör vad digitalisering innebär och belyser områden där stöd och insatser kan behövas.

LIKA Ledning är ett skattningsverktyg som bygger på värdering och bedömning av den digitala vardagen i skolan – en skattning som mynnar ut i ett förslag till handlingsplan med tips på olika aktiviteter.

Självskattningsverktyget har en tydlig och given koppling till nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet. Syftet med tjänsten är att göra strategin mer konkret och ge stöd för fortsatt arbete.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Rapporter LIKA-verktygen

SKR har tagit fram rapporter för att visa på hur läget i landet ser ut gällande några olika områden. Dessa baseras på data från LIKA-verktygen som har sammanställts.

LiKA-rapporter

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.