Publicerad 6 februari 2024

Nationella skrivprov på digital enhet

Från och med hösten 2018 är delar av skrivproven för årskurs 9 och gymnasiet/vuxenutbildningen obligatoriska att genomföra digitalt.

Dessa delar av skrivproven är obligatoriska att genomföra digitalt:

  • engelska
  • svenska
  • svenska som andraspråk.

Med proven följer olika tekniska krav vid genomförandet. Eftersom det ännu inte finns någon nationell it-tjänst att använda behöver skolhuvudmännen lösa det här på egen hand. För att underlätta och stötta i arbetet har SKR tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry tagit fram en vägledning.

Vägledning

Målgrupp för vägledningen är de som på olika sätt ansvarar för att stötta verksamheten i det digitala arbetet (förvaltning, skolledning, it-avdelning, it-pedagoger med flera).

Vägledning digitala nationella skrivprov v2.2 2020 (PDF) Pdf, 1 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.