Steg 2: Identifiera målgruppens behov

I det här steget kommer arbetsgruppen att sätta sig in i och förstå användarnas vardag för att förstå deras behov. På så vis får ni en klar bild om er valda utmaning speglar det verkliga problemet, eller om den behöver omformuleras.

 • Hur ska ni lära känna era användares vardag och vilka metoder passar bäst?
 • Ni behöver observera, fråga och interagera med användarna och andra målgrupper, till exempel i skolan, på fritidsgården eller annan plats.
 • Dokumentera era insikter och identifiera några utvecklingsområden som ryms inom utmaningen!

Vi trodde att vi visste vad som var problemet. Men när vi lärde känna elevernas arbetsvardag behövde vi tänka om!

Ingrid Gunnarsdotter, Janni Karlsson & Maureene Rundqvist, Kils kommun

Hur når ni era användare och lär känna deras vardag bäst?

Är det bäst att först boka in ett möte eller räcker det att ni inleder det här steget med enkla samtal på skolgården, i klassrummet, personalrummet eller kanske utanför skolan? Ska ni till exempel observera användarna i en specifik situation eller är det bättre att gå igenom situationen tillsammans i ett samtal – eller både och?

Använd olika metoder för att undersöka användarnas situation och förutsättningar, så att även mindre uppenbara behov framkommer. Kombinera gärna observationer och så kallade användarresor med intervjuer. Det vi människor ger som svar på en fråga är ju inte alltid samma sak som det vi gör i praktiken.

Vi föreslår att ni väljer en eller flera av följande metoder för detta:

  • Användarresa. Skapar en förståelse av nuläget och en helhetssyn av användarens upplevelse samt identifierar gömda eller helt nya användarbehov.
  • Observation
  • Intervju
  • Enkät
  • Dagbok

  Metodexempel: Elevers val till gymnasieskolan

  För att bättre förstå hur eleverna tar emot information om gymnasievalet väljer vi att göra en användarresa, observera, intervjua och lämna ut en enkät till eleverna. Dessutom intervjuar vi lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare. Det tar tid men ger oss värdefulla insikter om elevernas behov och förutsättningar, såväl från eleverna själva som från personal på skolan och från våra observationer. Vi lär oss helt enkelt mer om elevernas vardag på skolan.

  Vi väljer också ut några utvecklingsområden till nästa steg som hänger ihop med den utmaning vi ringat in, bland annat att undersöka skillnader mellan elevers förutsättningar att ta till sig information och hur mer flexibla informationskanaler kan se ut.

  Identifiera målgruppens behov

  För att bättre lära känna användarnas verklighet görs nu en användarresa och ett flertal intervjuer.

  Filmen är cirka en minut lång.

  Lärdomar från skolhuvudmän

  • Uppdatera samtligas kalendrar. Det här steget kräver rejält med tid!
  • Intervjuer är en bra metod. Men den kräver noggranna förberedelser. Planera till exempel för styrda eller öppna frågor, enskilda intervjuer eller gruppintervjuer. Och var noga med att dokumentera svaren.
  • Ett tips är att redan vid intervjun fråga om ni kan få återkomma med uppföljande frågor om det behövs – och det gör det ofta!

  Kontrollfrågor inför steg 3

  • Hur väl har ni lyckats lära känna och förstå användarnas behov och förutsättningar?
  • I vilken mån innehåller ert insamlade material insikter som ökar er förståelse av det verkliga problemet?
  • Se till att utifrån era möten med användarna ha identifierat några tydliga utvecklingsområden som är olika delar av den breda utmaningen.

  Läs vidare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.