Steg 5: Testa idéerna

Nu ska ni testa och utveckla era prioriterade idéer tillsammans med de som ska använda tjänsten eller produkten. Ta fram enkla modeller och skisser som sätter igång samtal och ger er feedback. Syftet med att testa är att upptäcka brister och fallgropar tidigt innan lösningen förverkligas!

  • En prototyp ska vara enkel och inte helt färdig. Då är det lättare för målgruppen att ge feedback och förslag.
  • Prata ihop er om en eller flera prototyper ni vill ta fram. Gör till exempel en vägg av lappar, ett rollspel, en legomodell, en bildserie eller en film.
  • Undvik att fastna i smådetaljer. Försök att snabbt skapa något, testa det, få feedback, justera och testa igen.

Var beredd att pröva och ompröva!

Anders Wilhelmsson, Sara Barndik och Yamen Alzoubi, Skara kommun

Testa med användare

Var någonstans vore det bäst att träffa användarna för att testa idéerna – i ett mötesrum, i deras arbetsmiljö, på skolan, i personalrummet, klassrummet, biblioteket, matsalen eller på en annan plats? Involvera även chefer och vid behov medarbetare som ansvarar för digital teknik och support.

Visa och testa prototypen. Fråga om och hur den nya lösningen skulle kunna möta dagens problem. Be om förslag på förbättringar och ändringar! 

Dokumentera och utveckla

Sätt samman de inspel ni fått. Ändra eller justera protyperna. Om ni har tid, testa igen – gärna med andra användare eller personer inom målgruppen. Ju mer ni checkar av och justerar, desto närmare kommer ni en färdig lösning.

Metodexempel: Elevers val till gymnasieskolan

Vi testar idén om kompletterande digital information. Det handlar både om att eleverna ska kunna se och höra informationen samt kunna ställa frågor när det passar eleven. Via digitala kanaler får elever prova att ha rådgivande samtal och/eller använda sig av ett chattforum med studie- och yrkesvägledaren. Under testerna är vi öppna för, och dokumenterar, olika synpunkter från målgrupperna.

Testa idéerna

I det här steget testas idén med hjälp av enkla prototyper. Testerna utförs tillsammans med såväl användarna som andra målgrupper – elever, medarbetare, chefer och vårdnadshavare.

Filmen är cirka en minut lång.

Tips från skolhuvudmän

  • Var beredd att snabbt testa och ta emot synpunkter för att förändra.
  • Som man frågar får man svar. Samla in synpunkter på olika sätt så att ni inte missar de som är kritiska. Anonym återkoppling kan underlätta för en del användare att säga vad de tycker.

Kontrollfrågor inför steg 6

  • Hur har ni testat idén med användarna och de som ska utföra lösningen?
  • Har ni testat tillräckligt många gånger för att förstå hur lösningen bör utformas på ett bra sätt?

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.