Steg 4: Ta fram idéer

I det här steget går ni från problem till idéer och lösningar. Låt många idéer komma upp, det handlar inte om att kläcka en unik superidé. Utgå alltid från er utmaning och de insikter ni fått i kontakterna med era användare.

 • Börja med arbetsgruppen och involvera sedan användare och medarbetare.
 • Ha ett tillåtande klimat. Det finns inget rätt och fel. Låt alla få komma till tals.
 • Skriv ner idéerna tydligt på lappar eller annat sätt.

Det är viktigare att säga ja än nej när vi spånar idéer.

Anna Wikstrand, Linda Röjd & Malin Gadelius, Ljusdals kommun

När ni fått fram olika idéer – dags att välja!

Placera idéerna på ett bord eller en anslagstavla, analog eller digital, för bra översikt. Låt alla i teamet välja de idéer de gillar mest. Stöt och blöt idéerna mot varandra. Ta även med tidigare och eventuella parkerade idéer.

  • Ju tydligare idé, desto lättare blir den att prioritera och utvärdera – och för andra att förstå.
  • Var inte rädd att välja en del lite vilda idéer – de kan ha frön till något som ni kan bygga vidare på senare.

  Metodexempel: Elevers val till gymnasieskolan

  Utifrån insikterna diskuterar vi många olika idéer om hur informationen som rör elevernas gymnasieval kan förändras. Vi bygger vidare på och konkretiserar idén om att komplettera studie- och yrkesvägledarens muntliga information i skolan med digital rådgivning, som antingen spelas in eller ges i digitala möten. Vi kombinerar den idén med ett annat förslag om att eleverna digitalt ska kunna ställa frågor till och få svar från studie- och yrkesvägledaren, vid olika tidpunkter.

  Ta fram idéeer

  Dags att spåna och låta kreativiteten flöda. Först internt och sen med användarna. Det är viktigt att ha ett tillåtande klimat och att låta idéerna utgå från elevernas behov snarare än verksamhetens.

  Filmen är cirka en minut lång.

  Tips från skolhuvudmän: Undvik fällorna!

  • Nöj er inte med kommentaren ”Åh vad bra det låter! Gör det!”. Säkra att idén är förankrad och kommer att backas upp, så att det inte hänger enbart på er om den ska genomföras.
  • En förväntan och kultur av att problem ska lösas omgående. Undvik lösningar där tidsramen blir viktigare än att lösa användarnas behov.
  • Stort glapp mellan “vi” och “dem” – till exempel mellan medarbetare som arbetar med digitalisering och andra. Återigen krävs tydligare förankring och delaktiga chefer.

  Kontrollfrågor inför steg 5

  • Kände sig alla i teamet fria att lägga fram olika typer av idéer?
  • Fick ni fram ett antal idéer som är möjliga att bygga vidare på?
  • Hur involverade ni användare, medarbetare och någon beslutsfattare?
  • Hur vet ni att användarnas problem och nytta är i fokus för de idéer ni har valt att gå vidare med?

  Läs vidare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.