Steg 1: Ringa in utmaningen

I det första steget ska ni i gruppen ringa in och välja en utmaning ni strävar efter att lösa. Det kan vara ett övergripande behov eller problem. Ni ska också identifiera målgruppen – vem eller vilka som berörs.

 • Vad vill ni förändra eller vilket problem vill ni lösa?
 • Formulera problemet utifrån en öppen utmaning som ni kan smalna av stegvis.
 • Undvik att låta idéer om en möjlig lösning påverka formuleringen av er utmaning.
 • Vem eller vilka bör tillfrågas och involveras?

Vi diskuterade förutsättningslöst utmaningen och målgruppens behov. Sedan stämde vi av med ledningen. Det gav skjuts för det fortsatta arbetet!

Jessica Geijer & Leif Ödmark, Halmstad kommun

En öppen utmaning

Diskutera er fram till en utmaning som är öppen för olika möjligheter och riktningar. Utgå från ett problem och användarnas behov, vilket inte alltid är detsamma som verksamhetens. Omformulera problemet till en utmaning, i form av en fråga.

Vilka omständigheter påverkar utmaningen? Det som först verkar vara den huvudsakliga utmaningen kan vara ett symtom på ett annat underliggande problem. Vilka problem i verksamheten visar att ni valt rätt utmaning? Var beredd på att omformulera utmaningen allt efter lärdomar som kommer längs vägen.

Identifiera era användare och andra aktörer

Identifiera de primära användarna. Beskriv även de målgrupper som står nära användarna och som kan behöva involveras i ert arbete. Målgrupper kan till exempel vara elever, lärare, vårdnadshavare, medarbetare, chefer, experter, forskare och andra skolhuvudmän. Men även aktörer utanför skolan. Hur kan ni ta hjälp av användarna och på vilket sätt kan ni involvera dem?

Metodexempel: Elevers val till gymnasieskolan

Vår uppgift blir att ringa in en öppen utmaning. Efter grundliga diskussioner kommer vi fram till: "Hur kan eleverna i våra skolor ges de bästa förutsättningarna att göra genomtänka gymnasieval?".

Den formuleringen kan jämföras med en alltför smal formulering som redan nu pekar mot en lösning: "Hur kan eleverna få information om gymnasievalet och olika gymnasieprogram via skolans lärplattform?".

Förutom eleverna identifierar vi några andra viktiga målgrupper; studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare.

Ringa in utmaningen

Filmen utgår från problemet att många elever inte känner sig tillräckligt förberedda när de ska välja gymnasieutbildning. I det första steget av sex ringar vi in en öppen utmaning och identifierar våra målgrupper.

Filmen är cirka 1,5 minuter lång.

Lärdomar från skolhuvudmän

 • Förankra och kommunicera till en bredare grupp, så att både medarbetare och ledning är informerade från början. Då är de också bättre med på tåget när ni i steg 5 och 6 presenterar och implementerar en lösning.
 • Steg 1 kan kännas lite segt, det tar tid att testa och pröva för att formulera rätt utmaning/problem. Men det har man igen i de kommande stegen.
 • Fråga målgruppen! Ta ordentligt med tid att ringa in er utmaning och kolla med målgruppen om de känner igen sig i problemet/behovet.
 • Utmaningen ska vara öppen, men se upp så att den inte blir för omfattande eller orealistisk. Är ni redan i denna fas säkra på en mer konkret utmaning, var uppmärksam på att den inte innehåller en förmodad lösning.
 • Undvik lösningar i detta steg, här gäller det att ringa in utmaningen! Får ni bra idéer på lösningar redan nu så parkera och spara dem.
 • Sätt av tid direkt i kalendrarna hos alla som berörs! Användarcentrering kräver – oavsett storlek på utmaning – rejält med tid. Vissa moment är mer tidskrävande, särskilt steg 2 där ni ordentligt behöver lära känna och förstå användarnas vardag och behov.

Kontrollfrågor inför steg 2

Inför steg 2 behöver ni ha en gemensam målbild och formulerat en utmaning.

 • För vilka är det här ett problem?
 • Utgår vår utmaning från användarnas verkliga behov?
 • Har vi säkrat att utmaningen inte redan nu innehåller en lösning?
 • Är vår utmaning tillräckligt öppen för nya insikter?

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.