Publicerad 5 oktober 2023

Stöd och vägledningar – skolans digitalisering

Här finner du stöd och vägledningar som SKR tagit fram för dig som leder eller har strategisk funktion gällande skolans digitalisering.

Metodstöd

Att utgå från användarens behov är centralt i förändrings- och förbättringsarbete. Med utgångspunkt i begreppet tjänstedesign och SKR:s metodstöd Innovationsguiden, finns nu metodstödet Användarcentrerad skolutveckling – ett steg-för-steg-stöd anpassat just för skolans värld.

Användarcentrerad skolutveckling

Stöd för inköp av it i skolan

Att beställa och köpa in digitala tjänster och verktyg ställer stora krav på skolans huvudmän, både när det handlar om upphandlingskompetens, kunskap om aktuell lagstiftning och arbetssätt. Som stöd till huvudmännen har SKR tillsammans med Adda AffärsConcept AB tagit fram ett beställarstöd, med utgångspunkt i försörjningsprocessen. Syftet är att hjälpa huvudmännen att ta bättre beslut vid upphandlingar, som ett led i att skapa välfungerande digitala ekosystem.

Stöd för upphandling av it i skolan

Stöd för support

Supporten är en del i den samlade förmågan att organisera för lärande med eleverna i fokus.

SKR har tagit fram en vägledning för hur pedagogisk och teknisk support i skolans digitalisering kan organiseras. Vägledningen vänder sig till alla skolhuvudmän och är uppbyggd som ett processtöd. Den beskriver framgångsfaktorer och utmaningar och även konkreta exempel på hur olika skolhuvudmän valt att göra.

Vägledning för pedagogisk och teknisk support

Vägledning för digitala nationella prov

Med start 2024 kommer digitala nationella prov att införas i skolorna. Alla skolor behöver ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt.

SKR har tillsammans med Inera AB tagit fram en handfast vägledning som skolhuvudmannens olika funktioner kan ha nytta av i förberedelserna. Här finns bland annat beskrivningar och råd om vägval för provisionering, införande av e-legitimationer och anslutning till identitetsfederationer. Vägledningen vänder sig till både kommunala och enskilda skolhuvudmän.

Vägledning för digitala nationella prov

Vägledning för digitala nationella skrivprov

Redan nu är delar av skrivproven för årskurs 9 och gymnasiet/vuxenutbildningen obligatoriska att genomföra digitalt. I väntan på en nationell it-tjänst, behöver skolhuvudmännen själva lösa de tekniska krav som ställs vid genomförandet. För att underlätta och stötta i arbetet har SKR tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry tagit fram en vägledning.

Vägledning för digitala nationella skrivprov

Webbfilter

SKR har undersökt olika aspekter på webbfilter i skolan, det vill säga möjligheten att använda olika spärrar kopplat till problematiken kring barns och elevers åtkomst till material på internet som strider mot skolans värdegrund. Syftet ar varit att se om det går att ta fram en konkret vägledning för skolhuvudmännen.

Webbfilter i skolan

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.