Publicerad 8 juni 2021

Huvudmän i skolan lär sig användarcentrerad utveckling

Att utgå från användarnas behov i utvecklingen av skolans digitalisering. Det är målet för sju huvudmän som deltar i en helt ny SKR-utbildning med start i oktober 2021.

– När användarna involveras i processen blir slutprodukten anpassad efter verkliga behov och förutsättningar. Det kan ta lite längre tid men blir både bättre och mer kostnadseffektivt på lång sikt. Det gäller inte minst när det gäller skolans digitalisering, säger Annika Agélii Genlott, processledare på SKR.

Utbildningen genomförs av Innovationsguiden på uppdrag av SKR och pågår från oktober 2021 till mars 2022. Varje huvudman deltar med varsitt team och en lokal utmaning som är generisk, så att andra huvudmän ska kunna känna igen sig i den.

– Trots utmaningarna med den pågående pandemin har vi fått in många ansökningar. Vår ambition har varit att få med både kommunala och enskilda huvudmän men tyvärr fick vi, trots flera försök, inte in någon ansökan från någon enskild huvudman. Förhoppningsvis har de – och alla andra huvudmän – ändå nytta av det stödmaterial som vi tar fram utifrån utbildningen och planerar att släppa under hösten 2022, säger Annika Agélii Genlott.

Kommentarer från kursledare och några av deltagarna

– Vi ser fram emot att utbilda och coacha deltagarna i användarcentrerad utveckling med koppling till digitalisering i skolan. Många offentliga verksamheter har lärt sig att utgå ifrån användarnas behov, testa och samskapa fram lösningar efter att de deltagit i våra utbildningar, säger Ulrika Lundin, processledare på Innovationsguiden.

– Kraven på flexibilitet och individanpassning inom vuxenutbildningen är mycket höga. Därför behöver vi hitta vägar för den kommunala vuxenutbildningen att knyta an till kommunens digitala strategi och olika delar inom vår organisation, säger Hans Persson, förvaltningschef, Skara kommun.

– Vi vill hitta sätt att involvera eleverna på våra specialskolor så att de blir mer delaktiga i sin egen digitala kompetensutveckling utifrån sina unika behov. Förhoppningsvis kan dessa erfarenheter sedan spridas till resten av Sveriges skolor genom vårt specialpedagogiska stöd, säger Maria Jonsson, enhetschef på digitaliseringsenheten på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs vidare

Mer fakta om utbildningen

De huvudmän som sökt och sedan valts ut är Halmstad, Kil, Ljusdal, Skara, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholm samt Västerås.

Utbildningen är en del i en överenskommelse mellan SKR och regeringen om att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.