Publicerad 25 januari 2023

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning

Inom ramen för projektet Fullföljd utbildning driver SKR ett utvecklingsprogram för kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning där.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och pågår 2023–2026. Ett motsvarande projekt pågick 2020–2022, där 25 kommuner deltog. Även i det nya programmet har 25 kommuner möjlighet att delta. Kommunerna rekryteras under våren 2023 och programmet inleds i september.

Digitalt informationsmöte om det nya programmet UP2

Den 30 januari bjuder SKR in till ett digitalt informationsmöte för alla som är intresserade av det nya utvecklingsprogrammet, UP2.

Informationsmötet vänder sig till förtroendevalda, förvaltningschefer och utvecklingsstrateger.

I UP2 ingår både att driva förändringsprocesser och att öka sin kompetens när det gäller att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt för att motverka studieavbrott och främja fullföljd utbildning. Deltagande i programmet kräver förankring på ledningsnivå.

Inbjudan digitalt informationsmöte om UP2

Kostnad

Det är avgiftsfritt att delta i utvecklingsprogrammet. Projektet finansieras i huvudsak av ESF.

Svenska ESF-rådet

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR