Publicerad 22 november 2022

Skoldigistöd – stöd i arbetet med digitalisering i skolan

SKR driver satsningen Skoldigistöd – om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. Vi tar fram stöd inom initiativ 11, 12 och 13 i handlingsplanen för digitalisering i Skolväsendet, #skolDigiplan, samt att se över ytterligare behov.

Satsningen vänder sig till samtliga huvudmän, såväl kommunala som enskilda, inom skolväsendet. Satsningen är en överenskommelse med staten och sker i samarbete med Adda och Inera samt i samverkan med Skolverket. Skoldigistöd pågår till slutet av 2022.

Överenskommelse mellan staten och SKR: Digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet

Varje delprojekt arrangerar webbinarier och har nätverk eller fokusgrupper. Dessutom samlar SKR representanter för hela skolväsendet till rundabordssamtal några gånger per år för att informera om Skoldigistöd samt diskutera den nationella strategin och #skolDigiplans samtliga initiativ.

Skoldigistöd, introduktion

Se Tilsith Lacouture, projektledare på SKR, ge en kort introduktion till Skoldigistöd – SKR:s överenskommelse med regeringen för att förverkliga tre av initiativen i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet.

Filmen är cirka tre minuter lång.

Evenemang

  • Framtidens betygshantering

    Konferens Arbetsmarknad, Digitalisering, Juridik, Skola Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR