Publicerad 22 september 2021

Nationell strategi och handlingsplan

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. I den nationella handlingsplanen från mars 2019 föreslog SKR 18 initiativ och aktiviteter för att målen i strategin ska kunna realiseras.

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR