Publicerad 12 mars 2021

Rapporter LIKA-verktygen

SKR har tagit fram rapporter för att visa på hur läget i landet ser ut gällande några områden. Dessa baseras på aggregerad data från LIKA-verktygen.

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR