Publicerad 17 mars 2022

Brandskyddskontroll, sotning

Kommunerna ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomföra brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I dagligt tal brukar man kalla det sotning. På många håll utförs arbetet av entreprenörer som anlitas av kommunen.

SKR hjälper kommunerna genom att:

  • Ge råd och vägledning.
  • Fastställa taxemodeller och index för justering av taxa.
  • Påverka utvecklingen av regelverk och framtida arbetssätt inom området.

Underlag för upphandling av sotningsverksamhet

SKR har tagit fram underlag och mallar som kommunerna kan använda som stöd i samband med en upphandling av sotningstjänster. I bilaga 2 i mallen för upphandling finns också en modell för utformning av taxor. I samband med framtagandet har SKR haft dialog med branschen och vi har låtit referensgrupper med företrädare från både kommuner och utförare vara delaktiga i arbetet.

Mall - Upphandling rengöring och brandskyddskontroll_SKR version_1_0 (Word) Word, 72 kB.

Mall - Program för uppföljning och insyn av rengöring och brandskyddskontroll (Word) Word, 20 kB.

Kontrollboken - SKR-SSR (PDF) Pdf, 408 kB.

Sotningsindex 2022

Cirkulär 22:09, Sotningsindex 2022

Sotningsindex 2021

Cirkulär 21:13, Sotningsindex 2021

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR