Publicerad 26 mars 2024

Rakel

Rakel är det nationella radiokommunikationssystemet för aktörer inom allmän ordning, hälsa och säkerhet. SKR bevakar regionernas och kommunernas intressen i förvaltningen och användningen av systemet och i utvecklingen av framtidens kommunikationslösningar.

Kommunikationssystemet Rakel används bland annat av kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvård och kommuners och regioners krisledningsorganisationer. Dessutom finns användare inom till exempel teknisk förvaltning, hemtjänst och kollektivtrafik.

SKR bevakar frågor som rör:

  • användaravgifter
  • kvalitet
  • hur Rakelsystemet kan stödja effektiv samverkan
  • Rakelsystemets framtida utveckling

SKR ingår i rådet för samhällsviktiga kommunikationstjänster, som är MSB:s strategiska råd för frågor om Rakel och säkra kommunikationer. Rådet ska bidra till en långsiktig och strategisk utveckling av framtida kommunikationstjänster som stämmer överens med användarnas behov.

SKR har också representanter i MSB:s förvaltningsgrupp för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel och i MSB:s referensgrupper för utveckling av nästa generations Rakel, Rakel G2.

Informationsansvarig

  • Max Ekberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.