Publicerad 13 februari 2024

Smitta, afrikansk svinpest

De första fallen av afrikansk svinpest i Sverige bekräftades i september 2023 i Fagersta och Norberg. För att förhindra spridning till tamgrisar är ett stort område över sju kommuner belagt med hårda restriktioner.

Åtgärderna för att hindra ytterligare smitta är nödvändiga och har krävt en snabb krishantering av kommunerna. Samtidigt riskerar de långsiktiga konsekvenserna att bli allvarliga. När skogarna stängs drabbas jord- och skogsbruk, besöksnäring och andra verksamheter hårt av förlorade inkomster.

I samverkan med de berörda kommunerna och regionerna driver SKR frågan om ekonomiskt stöd från staten till näringsliv och föreningar. SKR har även producerat en webbsändning för alla landets kommuner och regioner i syfte att lära mer om och kunna förebygga inför nya eventuella utbrott.

Webbsändning: Att skydda sig mot afrikanska svinpesten

Den 20 oktober genomförde SKR en webbsändning om den afrikanska svinpesten.
Sändningen är 45 minuter. Textning är beställd.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Hamberg
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.