Publicerad 17 mars 2021

Process, systematiskt säkerhetsarbete

Ett samarbete mellan flera regioner och landsting har resulterat i en gemensam process för ett systematiskt säkerhetsarbete. Processen visualiseras i en processkarta.

Syfte med processen

Processen för systematiskt säkerhetsarbete syftar till att klargöra nationella och regionala krav på risk- och kontinuitetshantering samt säkerhet i landsting och regioner. Därmed ska effektiviteten och egennyttan för organisationen öka.

Med systematiskt säkerhetsarbete avses:

  • Riskhantering
  • Kontinuitetshantering
  • Planering inför samt erfarenhetsåterföring av händelser

Processkarta

Processkarta för systematiskt säkerhetsarbete

Klicka på bilden för en större version.

Processkarta (PDF) Pdf, 157 kB.

Processen för systematiskt säkerhetsarbete visualiseras i en processkarta. Processkartan tydliggör relationerna mellan de olika stegen i processen och förhållandet mellan processens olika ansvarsnivåer.

Genom att klicka på kartan länkas du vidare till dokument som beskriver varje aktivitet i processen för det systematiska säkerhetsarbetet:

  • Input: Vad som startar aktiviteten, krav och riktlinjer
  • Arbetsuppgift: Vad som ska göras
  • Output: Vad arbetsuppgiften levererar

Definitioner har kopplats till processkartan så att användare kan utgå från en gemensam begreppsapparat.

Kontaktuppgifter till arbetsgruppen

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.