Publicerad 30 maj 2023

Klimatrisker

Klimatförändringarna skapar nya utmaningar för krisberedskapen. SKR har samlat några exempel och på hur kommuner och landsting kan arbeta med klimatrisker.

Flera kommuner och landsting har börjat integrera klimatrisker i sitt arbete med krisberedskap. Vi har samlat några exempel i skriften "Klimatrisker och krisberedskap". Innehållet bygger på intervjuer med tjänstemän i fem kommuner och två landsting.

Klimatrisker och krisberedskap, ladda ner och beställ skriften

Exempel på olika arbetssätt

  • Staffanstorp och Danderyd har gjort breda risk- och sårbarhetsanalyser som fokuserar på klimatrisker. Båda kommunerna har analyserat riskerna på kort respektive lång sikt.
  • Jönköping och Malmö har haft fokus på naturolyckor som kan inträffa här och nu. Malmö har använt en kvantitativ metod, i syfte att tydliggöra vilka risker som är mest angelägna att hantera.
  • Några exempel gäller hantering av specifika klimatrisker. Region Skåne har varit drivande i en regional beredskapsplan för höga temperaturer. Karlstad har inrättat funktionen översvämningssamordnare. Locum, Stockholms läns landstings fastighetsbolag, har gjort analyser på hur skyfall kan påverka sjukhus och tekniska stödsystem.

Rapporter och underlag

Staffanstorps kommun

Klimatförändringarnas påverkan på Staffanstorps kommun (PDF) Pdf, 3 MB.

Danderyds kommun

Klimat- och sårbarhetsanalys, Danderyd (PDF) Pdf, 1 MB.

Klimat- och sårbarhetsanalys, Danderyd (Excel) Excel, 17 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.