Publicerad 2 februari 2024

Civilt försvar, kommuner

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2024–2026 om ersättning till kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (PDF) Pdf, 259 kB.

Utvecklingen av kommunernas förmåga inom det civila försvaret ska ske utifrån respektive kommuns utgångsläge och behov av utveckling.

Huvuddelen av ersättningen ska användas till personalkostnader. Ersättningen får även användas till att medverka i länsstyrelserna, men även andra aktörers, planering och aktiviteter som syftar till att stärka krisberedskapen eller det civila försvaret. Det är även möjligt att använda ersättningen till vissa begränsade investeringar som tydligt stärker krisberedskapen eller det civila försvaret.

Fakta om överenskommelsen

  • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
  • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.
  • Den sammantagna årliga ersättningen för kommunernas arbete omfattar 362 miljoner kronor för uppgifter enligt LEH, 260 miljoner kronor till civilt försvar i allmänhet och 27 miljoner kronor till Rakel.

Samarbetsrum för civilt försvar och krisberedskap för kommuner

Samarbetsrum för civilt försvar och krisberedskap är en arena för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan experter, strateger och andra befattningar inom civilt försvar och/eller krisberedskap i kommuner.

Intresseanmälan för deltagande i samarbetsrummet

Informationsansvarig

  • Hans Henkelman
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.