Publicerad 29 augusti 2023

Civilt försvar, kommuner

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018–2020 om kommunernas arbete med civilt försvar. Överenskommelsen har förlängts med revideringar till och med 2023.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, MSB

Under perioden ska kommunerna i arbetet med civilt försvar prioritera uppgifterna:

  • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
  • Grundläggande förberedelser i frågor av betydelse för totalförsvaret och Sveriges säkerhet
  • Krigsorganisation och dess bemanning

Fakta om överenskommelsen

  • Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning från staten är en förutsättning för att regionerna ska kunna starta upp sitt arbete.
  • Den sammantagna årliga ersättningen för kommunernas arbete med civilt försvar omfattar 160 miljoner kronor.
  • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
  • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.