Publicerad 29 augusti 2023

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om att förbereda Sverige inför ett väpnat angrepp.

Vid ett väpnat angrepp på Sverige kan regeringen besluta om höjd beredskap. Kommunernas och regionernas uppgifter vid höjd beredskap regleras bland annat i lagen om extraordinära händelser (LEH). Uppgifter och ersättning regleras i överenskommelser mellan staten och SKR.

Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

SKR har yttrat sig över Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57). SKR är kritiska till förslaget om att inrätta en separat statlig beredskapsorganisation och menar på att skyddsresurserna borde gå till kommunerna.

Nyhet 2023-03-13: Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Lyft kommuners och regioners roll för det civila försvaret

När regeringen nu kraftigt bygger ut Sveriges försvarsförmåga måste den se till hela kedjan i försvaret. För det civila försvaret är kommuners och regioners roll avgörande.

Debattartikel, 7 januari: Lyft kommuners och regioners roll för det civila försvaret

Nej till ny lag om kommuners och regioners beredskap

SKR har yttrat sig över utredningen om civilt försvars slutbetänkande Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25.

SKR:s yttrande över utredningen om civilt försvars slutbetänkande (PDF) Pdf, 334 kB.

SKR vill se mer tillämpad och verksamhetsnära forskning

SKR har yttrat sig över Försvarsforskningsutredningens betänkande SOU 206:90 Forskning och utveckling på försvarsområdet.

SKR:s yttrande över Försvarsforskningsutredningens betänkande (PDF) Pdf, 113 kB.

Förhandlingar behövs om civilt försvar

SKR begär att regeringen inleder förhandlingar om kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar.

Kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar (PDF) Pdf, 164 kB.

Återupptaget civilt försvar kräver nya resurser

SKR anser att staten måste tillföra området samhällets krisberedskap nya ekonomiska resurser om den civila försvarsplaneringen ska återupptas. Annars kommer arbetet med krisberedskap och skydd mot olyckor att försämras. Vidare bör principerna för anslag 2:4 Krisberedskap förändras för att skapa ökad långsiktighet.

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.