Publicerad 15 maj 2024

Civilt försvar

Sveriges säkerhet och motståndskraft bygger lika mycket på ett starkt civilt försvar som på det militära försvaret. Stödet till det civila försvaret behöver därför öka i samma takt som stödet till det militära försvaret. Staten behöver dessutom bättre ta vara på kommuners och regionernas kunskaper och erfarenheter.

Kommuner och regioner planerar, investerar och övar för att bygga upp vårt lands civila försvar. Det finns kunskap och vilja att utveckla och förstärka. Men i och med det skärpta säkerhetsläget så behöver Sverige förstärka insatserna för det civila försvaret rejält. Kommuner och regioner behöver få bättre förutsättningar att utföra sin del av jobbet.

Det civila försvaret finns i huvudsak lokalt och regionalt. Det ska vara ett stöd till det militära försvaret vid höjd beredskap och krig. En fungerande sjukvård är avgörande. Även skola, förskola, äldreomsorg och kollektivtrafik behöver fungera. Och vår tillgång till vatten, el, bränsle, läkemedel, elektroniska kommunikationer och transporter måste säkras.

Påverkan och programberedning

SKR driver på för att kommuner och regioner ska ha de lagliga och finansiella förutsättningarna att bygga upp ett effektivt civilt försvar. Staten behöver även ange en tydlig generell nivå om vad som krävs av kommuner och regioner när det gäller robusthet och under hur lång tid samhället ska fungera. SKR:s styrelse har även gett en programberedning i uppdrag att till oktober 2024 ta fram förslag till hur SKR på bästa sätt ska bidra med kunskap, råd och service samt verktyg om den civila beredskapen.

Nyhet 2023-09-25: Ny programberedning vässar arbetet med civil beredskap

Lovande från Försvarsberedningen om civilt försvar

Försvarsberedningen föreslår i sin slutrapport att ramen för finansiering av civilt försvar sammantaget ska uppgå till minst 15 miljarder per år från 2028. Det är en bra start, men det är viktigt att merparten av pengarna går direkt till kommuner och regioner där merparten av det operativa arbetet med civilt försvar sker.

Nyhet 2024-04-26: Lovande från Försvarsberedningen om civilt försvar

Tydlighet och finansiering behövs om civilt försvar

SKR:s styrelse kommenterar Försvarsberedningens delrapport "Kraftsamling": En osäker omvärld, inträdet i Nato och regeringens förväntningar kräver en omfattande utbyggnad av Sveriges civila försvar. Här behöver kommuners och regioners starka vilja tas till vara.

Nyhet 2024-03-19: Tydlighet och finansiering behövs om civilt försvar

Det civila försvaret kräver stora resurser

Sveriges säkerhet och motstånds­kraft bygger lika mycket på ett starkt civilt försvar som det militära försvaret. Det krävs konkreta besked från staten om hur upprustningen av det civila försvaret ska gå till.

Debattartikel i Svenska Dagbladet 2024-01-26: Det civila försvaret kräver stora resurser

Bättre metod behövs för nationell försörjningsanalys

SKR ser behovet av en nationell försörjningsanalys, men det behöver göras på ett annat sätt än utredningen föreslår. Insamling via typkommuner istället för från varje kommun är ett alternativ.

Nyhet 2023-12-19: Bättre metod behövs för nationell försörjningsanalys

Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

SKR har yttrat sig över Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57). SKR är kritiska till förslaget om att inrätta en separat statlig beredskapsorganisation och menar på att skyddsresurserna borde gå till kommunerna.

Nyhet 2023-03-13: Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.