Publicerad 25 januari 2023

Tillsammans kan vi förhindra att barn och unga begår brott

SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Målet är att få bättre effekt på det goda arbete som redan sker genom att stärka och identifiera utvecklingsområden.

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. Ett samlat brottsförebyggande arbete som bygger på kunskap om vad som fungerar och en god samverkan mellan alla berörda är nödvändigt. Partnerskapet mellan SKR, polisen, Allmännyttan och sex kommuner ger goda möjligheter att stödja kommunernas egna arbete. Partnerskapet tar utgångspunkt i de positiva samarbeten som redan finns.

Arbetet ska fokusera på att:

 • sprida välfungerande arbetssätt,
 • stödja vidareutveckling av goda samverkansstrukturer i kommuner och med andra aktörer,
 • identifiera vilka hinder som finns för effektivt förebyggande arbete idag och
 • identifiera vilka ytterligare åtgärder som behövs och överlämna förslag till relevant aktör. Det kan till exempel handla om förändrad lagstiftning.

Vad ska partnerskapet arbeta med?

Syftet med partnerskapets arbete är att stödja kommuner i att stärka sitt eget arbete för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Målgruppen är medarbetare på ledningsnivå och strategiska funktioner inom de deltagande organisationerna som arbetar med barn och unga i åldern 7-25.

Ett främjande och förebyggande arbete berör flera olika slags verksamheter. Därför finns kompetens i partnerskapet från en rad områden: socialtjänst, utbildning, arbetsmarknad, brottsförebyggande arbete, kultur och fritid, polisen, allmännyttan och samverkan med civilsamhället. Arbetet ska huvudsakligen ske i den egna organisationen.

Deltagande parter

 • SKR
 • Polisen
 • Sveriges Allmännytta
 • Borlänge kommun
 • Malmö stad
 • Göteborgs stad
 • Stockholms stad
 • Växjö kommun
 • Kramfors kommun

Presentation av partnerskapets kraftsamling

Kraftsamlingen presenterades av initiativtagarna vid en webbkonferens 31 maj.

Genomförda seminarier

Informationsansvarig

 • Greta Berg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.