Publicerad 9 november 2022

Brottsförebyggande

SKR arbetar inom det brottsförebyggande området. Vi intressebevakar och följer arbetet inom Justitiedepartementet och de statliga myndigheterna Brottsförebyggande rådet (Brå) och Polismyndigheten.

Många kommuner och regioner bedriver ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Delar av detta arbete ligger inom den kommunala eller den regionala kärnverksamheten. Andra insatser gör kommuner och regioner utöver sitt huvuduppdrag.

Samarbetar för ett tryggare samhälle

De flesta kommuner har ett lokalt brottsförebyggande råd och en överenskommelse med polisen om hur polis och kommun ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande tillsammans.

SKR arbetar aktivt med frågor som rör bland annat lokalt brottsförebyggande arbete, organiserad brottslighet, hot och våld, våldsbejakande extremism och sociala insatsgrupper. Vi har representanter i de arbetsgrupper som Brå och Polisen bedriver inom området brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Samverkan i ny upplaga

Skriften och modellen Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete handlar om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, Brå

Hur man motverkar brottslighet och otrygghet med samverkan i centrum

Filmen är framtagen av Brottsförebyggande rådet, Polisen och SKR. Den handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. En kommun har problem kring ett resecentrum. Genom att göra en kartläggning av problemen och dess orsaker och analysera orsakerna hittar man lösningar på problemen.

Med samverkan i centrum – En film om att arbeta kunskapsbaserat, Brå

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.