Publicerad 17 mars 2021

Revisionsmaterialet

Genomgång av dokumenten som används vid genomförande av en trafiksäkerhetsrevision.

Handledningen för revisorer

Handledningen för revisorer beskriver hela tillvägagångssättet för vanlig trafiksäkerhetsrevision, förenklad trafiksäkerhetsrevision för mindre kommuner och uppföljande trafiksäkerhetsrevision.

Handledning för revisorer (PDF) Pdf, 316 kB.

Bedömningsmodell

Bedömningsmodell med indikatorer och kriterier för bedömning av trafiksäkerhetsarbetet i kommunen

Bedömningsmodell (PDF) Pdf, 506 kB.

Frågeenkät

Frågeenkät (sju delar) med frågor för vart och ett av de sju ämnesområden som ingår i revisionen och som besvaras av kommunen

Enkäten med samtliga sju delar (PDF) Pdf, 2 MB.

Del 1: Bakgrundsfakta (Word) Word, 56 kB.

Del 2: Organisation och styrning (Word) Word, 75 kB.

Del 3: Fysisk planering (Word) Word, 64 kB.

Del 4: Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder och lokala trafikföreskrifter (Word) Word, 160 kB.

Del 5: Drift och underhåll (Word) Word, 128 kB.

Del 6: Fordon, resor och transporter (Word) Word, 84 kB.

Del 7: Externt samarbete (Word) Word, 66 kB.

Minienkät

Minienkät med värderingsfrågor för trafiksäkerhet och som används vid intervjuer med tjänstemännen (besök 2):

Minienkät (PDF) Pdf, 240 kB.

10 frågor till politikerna

10 frågor med värderingsfrågor för trafiksäkerhet och som används vid intervjuer med politikerna (besök 2):

10 frågor (PDF) Pdf, 117 kB.

Struktur för revisionsrapporten

Förslag på struktur för revisionsrapporten:

Rapportstruktur (Word) Word, 29 kB.

Olycksstatistik

Olycksstatistik med uppgifter om antalet dödade och skadade på kommunalt vägnät för Sveriges kommuner och som används för beräkning av olyckstal (se bedömningsmodellen):

Senaste olycksstatistiken (Excel) Excel, 68 kB.

Mall för beräkning av olyckstal (Excel) Excel, 258 kB.

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR