Publicerad 21 maj 2024

Det behöver kommuner och regioner göra när 2G- och 3G-näten avvecklas

Efter 2025 stängs 2G- och 3G-näten i Sverige ner. Då kommer teknik som är beroende av uppkoppling till dessa nät sluta att fungera. Kommuner och regioner behöver nu gå igenom sin utrustning för att vara förberedda på skiftet.

Alla kommuner och regioner berörs

Trygghetslarm, portar eller hisslarm är några exempel på teknik som använder uppkoppling till 2G- eller 3G-nät. Dessa nät avvecklas nu för att göra plats åt modernare nät. I kommuners och regioners egna verksamheter eller i verksamheter som är upphandlade kan det finnas teknisk utrustning, produkter eller tjänster som behöver bytas ut.

– Vår bild är att majoriteten redan har kommit igång bra med förberedelserna och har en plan för omställningen. Det här teknikskiftet omfattar alla kommuner och regioner, och alla behöver agera för att säkerställa att allt fungerar som det ska även efter att 2G- och 3G-näten har släckts ned, säger Emma Ström, handläggare på SKR.

Viktigt att agera innan näten avvecklas

Avvecklingen av 3G-näten pågår sedan en tid tillbaka och nätet ska vara helt nedsläckt efter 2025, medan 2G-näten släcks ner hösten 2025. Det är viktigt att säkerställa att teknik som används och fortfarande behövs är kompatibel med 4G- eller 5G. Det kan krävas stora insatser för att inventera sina uppkopplade produkter eller tjänster. Som ett exempel på omfattningen uppger en av Sveriges fyra mobiloperatörer att de har 18 000 abonnemang som fortfarande använder 2G eller 3G registrerade på kommunala eller regionala verksamheter.

– Det är viktigt att inte tveka att både ta hjälp av och ställa krav på operatörerna att underlätta uppgraderingen som behövs. Mobiloperatörerna har ingen möjlighet att se exakt vad enskilda abonnemang används till, men kan vara behjälpliga i arbetet och har avsatta resurser för det, säger Emma Ström.

Positiv utveckling

Att 2G- och 3G-näten avvecklas är nödvändigt för att ge plats till utbyggnad av ny teknik, som 5G. På kort sikt innebär avvecklingen ökade insatser från kommuner och regioner, men för att välfärdens nödvändiga digitalisering ska kunna genomföras behövs högre kapacitet vilket skiftet möjliggör.

– Vi måste naturligtvis förbereda oss så att detta sker på ett bra sätt, men att backa utvecklingen är fel väg att gå. På kort sikt kan det upplevas som försämring i näten, särskilt eftersom 3G släcks ner efter hand. Om det är så är det viktigt att höra av sig till PTS och kommunicera försämringarna så att verksamheterna kan fortsätta som vanligt, säger Emma Ström.

Det behöver kommuner och regioner göra

 1. Gå igenom era abonnemang och inventera verksamheters teknik för att identifiera vad som kan behöva uppgraderas eller bytas ut. Samla olika kompetenser i arbetet. Det kan vara lämpligt att involvera flera förvaltningar – vissa lösningar kan vara inköpta direkt av en verksamhet.
 2. Ta fram en uppgraderingsplan för era lösningar och användare. Se över vilka behov ni har och se skiftet som en chans att byta mot effektivare och mindre kostsamma system. Övergången kan nyttjas till att driva organisationens digitalisering till bättre och säkrare tjänster.
 3. Se över era upphandlingar, hur er befintliga teknik har kravställts och om det ingår i kontraktet att leverantören av produkten/tjänsten står för utbyte av utrustning.

Fakta om avvecklingen

 • 2G-nätet stängs för alla operatörer hösten 2025.
 • 3G-nätet avvecklas redan nu och arbetet sker successivt fram till 2025. Mobiloperatörernas planer varierar något.
 • 4G-nätet moderniseras samtidigt och ersätter 2G/3G i många områden.
 • Utbyggnad av 5G-nätet pågår också nu och kommer accelerera framöver.
 • Kopparnätet stängs ned löpande och beräknas vara avvecklat i hela landet till år 2026.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Emma Ström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.