Publicerad 11 februari 2022

Skolskjuts

Skolskjuts är en förutsättning för att många barn och unga ska kunna ta sig till skolan. Kommunerna har skyldighet att anordna skolskjuts.

Sverige är ett glesbefolkat land och en fungerande skolskjuts är därför viktig för många barn. Skolskjuts bidrar till en levande landsbygd genom att människor kan bosätta sig var de vill. Skollagen reglerar rätten till skolskjuts för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan i såväl allmän som fristående regi.

Skolskjuts sker i den ordinarie linjetrafiken eller genom särskilt anordnade skolskjutsturer. Det förekommer att skolskjuts samordnas med kollektivtrafik genom inköp av periodkort. Skolskjuts utförs huvudsakligen av upphandlade entreprenörer.

Skolskjuts regleras i skollagen

Kommunernas skyldigheter att anordna skolskjuts regleras i Skollagen (SFS 2010:800). I stort sett alla kommuner har ett lokalt regelverk som i detalj reglerar villkoren för skolskjuts.

Skollagen (SFS 2010:800), Sveriges riksdag

Övrig lagstiftning

Vi har också samlat länkar till några av de övriga lagar, förordningar och föreskrifter som på ett eller annat sätt berör skolskjuts.

Lagstiftning skolskjuts

Handbok med riktlinjer och tips

Även om en stor del av ansvaret för skolskjuts är reglerat enligt lag ges det också utrymme för egna överväganden och bedömningar. SKR har gett ut en skolskjutshandbok som uppdaterades 2014. Den innehåller regler, riktlinjer och skyldigheter samtidigt som den ger handfasta tips till dig som arbetar inom skolskjutsorganisationen. Handboken har också ett särskilt kapitel om trafiksäkerhet i samband med skolskjuts.

Skolskjutshandbok - trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor

Nätverk för skolskjutshandläggare

Skolskjutsansvarig i kommun, landsting eller region kan kostnadsfritt bli medlem i SKR:s virtuella nätverk för skolskjutshandläggare. Syftet med nätverket är att sprida kunskap och dela erfarenheter.

Forumet finns i verktyget Projectplace.se. För att bli medlem i nätverket och få inloggningsuppgifter skriver du ner namn, funktion och arbetsgivare i ett mejl och skickar till:

Sara Rhudin,

sara.rhudin@skr.se

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.