Publicerad 11 februari 2022

Färdtjänst

Färdtjänsten är en transportform för dem som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

För att resa med färdtjänst behövs tillstånd, som söks hos kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Antalet resor med färdtjänst har minskat betydligt under senare år möjligen en följd av att kollektivtrafiken och den fysiska miljön har blivit mer tillgänglig för funktionshindrade.

Den nuvarande lagen om färdtjänst infördes 1998 och sedan dess betraktas färdtjänst huvudsakligen som en transportpolitisk fråga.

Prövning av tillstånd

Frågor om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst prövas av folkbokföringskommunen. Kommunen kan också överlåta sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lite drygt hälften av landets kommuner har lämnat över utfärdandet av färdtjänsttillstånd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Lokala eller regionala reglementen kompletterar lagstiftningarna i tillståndsgivningen.

Handbok för färdtjänst och riksfärdtjänst

I Färdtjänsthandboken och Handbok i riksfärdtjänst finns kommentarer till och tolkningar av lagstiftningen som berör färdtjänst och riksfärdtjänst. Handböckerna innehåller också rättsfall som stöd för handläggning av färdtjänstärenden.

Handbok i riksfärdtjänst

Färdtjänsthandbok

Färdtjänstdagar

Vartannat år arrangerar SKR färdtjänst- och skolskjutsdagar i samband med Persontrafikmässan. Nästa gång är på Svenska Mässan i Göteborg den 20-22 oktober 2020.

Lagstiftning

Vi har samlat länkar till några av de lagar, förordningar och föreskrifter som på ett eller annat sätt berör färdtjänst och riksfärdtjänst.

Lagstiftning färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.