Publicerad 24 januari 2023

Publikationer, kollektivtrafik

SKR tar fram publikationer som är till nytta vid planering av kollektivtrafik.

Vägledning för den årliga rapporten

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska enligt EU:s kollektivtrafikförordning, som är grunden för den svenska kollektivtrafiklagen, varje år publicera en rapport om kollektivtrafiken i länet. Vägledningen för den årliga rapporten förklarar begrepp och ger förslag på metoder och källor.

Vägledning för regionala kollektivtrafikmyndigheter

Planering för en attraktiv kollektivtrafik i städer och tätorter

Denna handbok fokuserar på planering av kollektivtrafik i städer och tätorter. Innehållet baseras på kunskaper och erfarenheter som har kommit ut av EU-projektet PROCEED, ett planeringsverktyg för kollektivtrafik. Skriften presenterar också resultat från svensk forskning.

Handbok för attraktiv kollektivtrafik

Varför ökar kollektivtrafikens kostnader?

Kommunernas och landstingens nettokostnader för kollektivtrafik har under senare år ökat dubbelt så snabbt som kostnaderna för samtliga verksamheter i kommunsektorn.

Syftet med denna rapport som har tagits fram av ekonomiexperter på SKR är att försöka förklara vad den snabba kostnadsökningen beror på.

Vad förklarar kollektivtrafikens snabba kostnadsökning?

Vägledning för trafikförsörjningsprogram

Denna vägledning fokuserar på själva processen att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Olika aktörers ansvar och roller beskrivs liksom de olika delar som bör ingå i trafikförsörjningsprogrammet.

Vägledning för trafikförsörjningsprogram, Partnersamverkan

Särskilda persontransporter

I juni 2018 publicerades betänkandet Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58). SKR:s handläggare Sara Rhudin deltog som expert i utredningen.

Utredningens uppdrag var att analysera reglerna för särskilda persontransporter i syfte att identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning av organiserandet och utförandet av sådana transporter, samt att föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja sådana hinder.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.