Publicerad 15 mars 2021

Kollektivtrafik och järnväg, SKR:s ställningstagande

Vad tycker SKR i frågan om kollektivtrafik och järnvägstrafik? Läs en sammanfattning av vårt ställningstagande eller ladda ner dokumentet i sin helhet.

  • SKR anser att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna följer kollektivtrafiklagen då de lägger allmän trafikplikt som avser storregionala stomnät, och anser inte att lagen behöver förtydligas ur det perspektivet.
  • SKR anser att regeringen ska fastställa en övergripande nationell tågstrategi för att ge en målbild över den framtida tågtrafiken tillsammans med övrig samhällsutveckling och andra trafikslag. Nationella strategin bör tillsammans med regionala trafikförsörjningsprogram och godstrafikens behov inkludera samhällsnyttor som påverkar tågtrafiken. Den ska också ligga till grund för samhällsekonomiska bedömningar, som bland annat utgör grunden för tilldelning av plats på spåren.
  • Som grundprincip anser SKR att staten ska ansvara för investering samt drift och underhåll av nationella stråk och noder. SKR anser att kommuner, landsting och regioner som trots allt medfinansierar i statlig järnvägsinfrastruktur ska får kapacitetsutfästelser för tågtrafiken inskrivet i avtalen.
  • SKR anser att Järnvägslagen bör ses över i syfte att långsiktigt säkerställa ett basutbud av samhällsviktig tågtrafik, fördefinierade tåglägeskanaler, som inkluderar tågstopp, är en möjlighet.

SKR:s ställningstaganden kring kollektivtrafik och järnvägstrafik (PDF) Pdf, 241 kB.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.