Publicerad 17 februari 2022

Drönare

Tekniken för drönare har kommit långt och det börjar utkristalliseras olika positiva användningsområden även inom kommunal och regional verksamhet. Det finns dock områden som SKR ser behöver följas upp och utvecklas ytterligare.

Kommuner och regioner kommer inom en snar framtid att på olika sätt påverkas av en ökad användning av drönare. Tekniken finns redan idag och kan bl.a. användas inom olika verksamhetsområden såsom räddningstjänst, polis, drift och underhåll och jordbruk. SKR tror att drönare kan leda till effektivare arbetssätt och förbättrade möjligheter för samhället. Samtidigt finns det utmaningar med drönare som handlar om buller, risker och vilket regelverk som behövs.

 • Kommer det att finnas behov av en förändrad planering av samhället och privatpersoners användning då även luftrummet har sina begränsningar?
 • Hur kan man på bästa sätt skapa förutsättningar för att drönarnas tekniska möjligheter ska ge mer samhällsnytta?

SKL följer därför med stort intresse utvecklingen kring drönare och dess användbarhet inom kommunal och regional verksamhet.

Nya drönarregler från 1 januari 2021

För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken i luften ökar, gäller från och med den 1 januari 2021 nya regler för drönare. Reglerna är gemensamma inom hela EU. De nya reglerna innebär förändringar även för hur kommuner och regioner kan använda drönare i sin verksamhet. Det måste bland annat finnas en drönaroperatör som är ansvarig för alla flygningar och det har införts ett drönarkort för alla som flyger med drönare (drönarpilot). Men det innebär även att det finns en del nya förutsättningar och begränsningar som är viktiga att ha kunskap om. Använder ni eller är i startgroparna att börja använda drönare i er verksamhet, läs mer på Transportsstyrelsen hemsida för att få veta hur de nya reglerna påverkar er.

Drönare, Transportstyrelsen

Drönare i kommunal verksamhet – handbok kring det nya regelverket, dess nyttor och utmaningar

Drönare används allt mer i samhället och dess tekniska utveck­lingen går snabbt. Att använda drönare för insamling av data kan vara en viktig pusselbit och stödja olika kommunala verksamheter. Sen den 1 januari 2021 gäller nya regler kring drönare och SKR har därför tagit fram en handbok som är tänkt att hjälpa kommuner förstå hur drönare kan användas i olika verksamheter. Handboken beskriver hanteringen av drönare, vilka krav detta ställer på kommunens organisation samt ger ett övergripande stöd och kunskapsunderlag för chefen, hand­läggaren och politikern.

Mer konkret kan handboken ge stöd i frågor som bland annat rör:

 • Det nya regelverket för drönare, vad gäller för operatörsregistrering, fjärrpiloter m.m.
 • Vilka tillstånd behövs?
 • Hur bör man tänka kring kommunens organisation, ansvarsfrågor, försäkringar m.m.?
 • Att tänka på vid användning av drönare.
 • Typ av drönare och rutiner för kommunal verksamhet.
 • Relevant lagstiftning, till exempel spridningstillstånd och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Drönare används redan nu inom ett flertal användningsområden hos kommunerna:

 • Framställning av flygbilder och ortofoton med ajourhållning av kartor.
 • Olika typer av inspektioner.
 • Massberäkningar (till exempel flishögar, snöhögar eller schaktmassor).
 • Mäta in fastigheters gränspunkter (till exempel vid planarbete).
 • Visualisering av föroreningar, miljövård, och översvämningsdokumentation.
 • Översiktsbilder för trafikövervakning samt parkeringsbeläggning.
 • Dokumentation av vattendrag, viltbestånd, bäverbestånd, samt fiskvandring.
 • Inom bygglovsanknuten verksamhet.

Drönare i kommunal verksamhet – handbok kring det nya regelverket, dess nyttor och utmaningar

Registrera drönaroperatör

För att kunna flyga med drönare måste det finnas en registrerad som operatör. Det är endast möjligt att ha en operatör registrerad per organisationsnummer och det finns en e-tjänst för detta hos Transportsstyrelsen. Kommuner och regioner måste dock registerara sig via en blankett, då det inte fungerar att använda Bank-ID för annat än privatpersoner och företag. Förutom att registrera sig som operatör är det även viktigt att planera hur användningen av drönare ser ut inom hela organisationen, då operatören (en utsedd tjänsteperson) har ansvar för att användning av drönare i all verksamhet följer regelverket.

Registrering av operatör, Transportstyrelsen

Utbildning och drönarkort för att bli fjärrpilot

De personer som flyger drönare i verksamheten måste även ta drönarkort för kunna flyga. Tjänsten ”Ta drönarkort” är bara tillgänglig om du är inloggad som privatperson. Ett drönarkort är personligt och proven kan inte utföras av en organisation.

Utbildning för fjärrpiloter, Transportstyrelsen

Informationsansvarig

 • Ulrika Nordenfjäll
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.