Publicerad 10 november 2023

Drönare

Tekniken för drönare eller UAS som de även kallas har kommit långt och det finns i dagsläget en rad olika användningsområden för mindre drönare etablerade inom kommunal och regional verksamhet.

Drönare kan exempelvis:

  • skapa förutsättningar för en enklare digital samhällsbyggnadsprocess i allt från insamling av data och planering till skötsel av drift och underhåll.
  • användas för nödsituationer att skicka ut hjärtstartare till platser där tiden är avgörande eller där det inte finns någon helikopter tillgänglig eller stötta räddningstjänsten vid brand eller försvunna personer.

Drönare handlar även om elektriska VTOL:s. De är stora som helikoptrar och kan lasta både personer och gods. Möjliga användningsområden är drönarambulans eller drönartaxi för att transportera människor snabbt eller transportera gods till svåråtkomliga områden med långa avstånd eller dåliga vägar.

Skapa förutsättningar för drönare i den fysiska planeringen

Kommuner och regioner måste även börja planera och skapa förutsättningar för drönare i den fysiska planeringen och infrastrukturplaneringen. Det är viktigt att idag börja inkludera frågor kring drönare i kommunens översiktsplan och regionens utvecklingsplan och detta måste sen även kopplas ihop med planeringen av luftrummet.

Regler för drönare

Sedan 2021 finns EU-gemensamma regler för drönare. I reglerna anges att det bland annat måste finnas en drönaroperatör som är ansvarig för alla flygningar. Det har också införts ett drönarkort för alla som flyger med drönare (drönarpilot). Om ni använder eller är i startgroparna att börja använda drönare i er verksamhet finns mer information på Transportsstyrelsens webbplats.

Drönare, Transportstyrelsen

Registrera drönaroperatör

För att kunna flyga med drönare måste det finnas en registrerad operatör. Det är endast möjligt att ha en operatör registrerad per organisationsnummer och det finns en e-tjänst för detta hos Transportsstyrelsen.

Registrera drönaroperatör, Transportstyrelsen

Handbok för drönare

SKR har tagit fram en handbok för drönare. Handboken är tänkt att hjälpa kommuner förstå hur drönare kan användas i olika verksamheter. Handboken beskriver hanteringen av drönare, vilka krav detta ställer på kommunens organisation samt ger ett övergripande stöd och kunskapsunderlag för chefen, handläggaren och politikern.

Drönare i kommunal verksamhet, handbok

Nätverk för dig som jobbar med drönare

SKR samordnar ett drönarnätverk för kommuner och regioner för att stärka kunskapen kring den utveckling som nu sker och hur detta kommer påverka kommuner och regioner framåt. Tillsammans i nätverket kan vi driva utvecklingen utifrån kommuner och regioners specifika förutsättningar och behov.

Nätverket är till för dig som är:

  • Utsedd drönaroperatör
  • Tjänsteperson inom drönarverksamhet och som använder drönare i verksamheten
  • Tjänsteperson som arbetar med planering eller utvecklingsfrågor på kommunal eller regional nivå

Är du intresserad av att delta i nätverket?

Skicka in en intresseanmälan genom att använda kontaktformuläret längst ner på denna sida. Märk din anmälan med "Drönarnätverket".

Informationsansvarig

  • Ulrika Nordenfjäll
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.