Publicerad 11 juni 2024

Cykeltrafik

Många väljer att cykla till och från jobbet eller skolan. Det innebär fördelar som bättre miljö, stora hälsoeffekter och attraktiva städer. Samtidigt ställer det krav på att cykelvägnätet är väl planerat och håller god standard.

Sveriges kommuner och regioner satsar för att förbättra villkoren för cyklister. I flera kommuner och regioner pågår arbete med att ta fram planer, program och strategier för cykel. SKR arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för alla som väljer att cykla så att de kan göra det på ett säkert och smidigt sätt. Vi arrangerar konferenser och seminarier, bevakar cykelfrågor på nationell nivå samt sprider goda exempel och kunskap i form av handböcker, rapporter och skrifter.

Cykelkonferensen

SKR arrangerar årligen den Nationella cykelkonferensen – Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor! Konferensen arrangeras i samarbete md Trafikverket och vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.

Nätverk för nationellt arbete

SKR deltar i Nationella cykelrådet som leds av Trafikverket och är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Nationella cykelrådet tar fram det Nationella cykelbokslutet som årligen följer upp och redovisar cyklandets utveckling.

Nationella cykelrådet

Gemensam inriktning för säker cykel- och mopedtrafik

SKR deltar i samverkan för gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped, som en del av det gemensamma arbetet Tillsammans för Nollvisionen.

Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped 2018 (PDF), Trafikverket

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.