Publicerad 2 oktober 2023

Bredband, digital infrastruktur

Bredband har blivit en samhällsbärande infrastruktur. SKR arbetar för att alla invånare, oavsett var i Sverige de bor, ska ha tillgång till snabba och säkra digitala kommunikationer.

Sveriges kommuner och regioner har viktiga funktioner för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Många kommuner äger och förvaltar egna lokala bredbandsnät, så kallade stadsnät. Regionerna har sedan 2019 regionala bredbandskoordinatorer som arbetar med att samordna aktörer och främja bredbandsutbyggnad regionalt. SKR erbjuder stöd på området, sprider information och möjliggör erfarenhetsutbyte mellan kommuner och regioner samt driver gemensamma intressen gentemot staten.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.