Publicerad 24 maj 2023

Lagar och förordningar som styr regional utveckling

En tydlig demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet sker genom att regionerna tar över ansvaret i alla län.

Här är några av de lagar och förordningar som styr inom politikområdet samt andra exempel på styrning av regional utveckling.

På nationell nivå

Förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583)

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630)

I lagen om regionalt utvecklingsansvar förtydligades 2022 att regionerna inom ramen för sitt tillväxtarbete ska fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Regionerna ska även tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt.

  • Myndighetsstyrning sker via regleringsbrev.
  • Årliga villkorsbeslut tas för styrning av resurser till regionerna.
  • Dialog mellan regional och nationell nivå sker bland annat på :

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, Tillväxtverket

På regional nivå

  • Regionalutvecklingsstrategi
  • Länsplan för transportinfrastruktur
  • Regional kulturplan
  • Ytterligare tematiska program som respektive region antar

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.