Publicerad 13 mars 2023

Att driva det regionala utvecklingsuppdraget

Ansvaret för att driva, leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet finns nu i 21 regionfullmäktigeförsamlingar. Detta är en stor demokratisk reform som gör att lokala och unika förutsättningar i alla delar av landet kan tas tillvara. Några regioner har haft ansvar i många år andra en mandatperiod. Förutsättningarna formellt lika, men både erfarenheterna och den regionala verkligheten ser olika ut

Ett starkt politiskt ledarskap behövs för att öka regionens attraktivitet och konkurrenskraft så att man kan åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt, samtidigt som man gemensamt kan möta de utmaningar som följer av global konkurrens, snabb urbanisering och ökande belastning på klimat och miljö. Invånarna förväntar sig resultat i form av företag, jobb, bostäder, utbildning, kommunikationer, kultur och miljö.

SKR har tillsammans med Magnus Persson, rådgivare regional utveckling, Grecken AB, tagit fram Regionen i rörelse. Med skriften vill SKR inspirera förtroendevalda och tjänstepersoner i regionerna till ett samtal om hur det regionala utvecklingsansvaret kan utvecklas.

Regionen i rörelse – att driva det regionala utvecklingsuppdraget

Utvecklingsansvarets betydelse och förändring

  • Uppdraget är samhällsutveckling
  • Regional utveckling i regionorganisationen
  • Driva, leda och samordna i länet
  • Agera storregionalt, nationellt och internationellt

Diskussionsunderlag, att driva och utveckla det regionala utvecklingsuppdraget

Regionen i rörelse, Powerpoint Powerpoint, 2 MB.

Här hittar du underlag och frågeställningar som ett stöd för en bred diskussion kring hur det regionala utvecklingsuppdraget kan och bör utvecklas.

Rapport: Regionens röst

Regionen i rörelse – att driva det regionala utvecklingsuppdraget är en vidareutveckling av rapporten Regions röst från 2019.

Regionens röst, 14 framgångsfaktorer i det regionala utvecklingsuppdraget (PDF) Pdf, 2 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.