Publicerad 15 september 2022

Framgångsfaktorer för regional utveckling

I det regionala uppdraget ingår att samla kommuner, myndigheter, universitet och högskola, näringsliv och civilsamhälle kring en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.

Ett starkt politiskt ledarskap behövs för att öka regionens attraktivitet och konkurrenskraft så att man kan åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt, samtidigt som man gemensamt kan möta de utmaningar som följer av global konkurrens, snabb urbanisering och ökande belastning på klimat och miljö. Invånarna förväntar sig resultat i form av företag, jobb, bostäder, utbildning, kommunikationer, kultur och miljö.

SKR har tillsammans med Magnus Persson, rådgivare regional utveckling, Region Örebro län, tagit fram 14 framgångsfaktorer som beskriver ett antal områden som är viktiga att täcka in.

Några av framgångsfaktorerna

  • Det är dubbelt – både uppdrag från staten och egna initiativ.
  • Det är långsiktigt – det bygger på en vision för länet, tydliga mål på både lång och kort sikt samt strategier för att nå dessa mål.
  • Det handlar om ett nytt ledarskap – att arbeta med och genom andra.
  • Det handlar om att bygga samarbeten – med kommuner, lärosäten, staten och andra aktörer som företag och civilsamhället.
  • Det är ett processarbete – som kräver utvärdering, analys, omprövning och ständigt lärande.
  • Det är en del i en större organisation – som i andra delar inte har samma logik för verksamhet, ledning och styrning.
  • Det handlar om att påverka förutsättningar – som beslutas både nationellt och på EU-nivå.

Regionens röst, 14 framgångsfaktorer i det regionala utvecklingsuppdraget, webbrapport

Regionens röst, 14 framgångsfaktorer i det regionala utvecklingsuppdraget (PDF) Pdf, 2 MB.

Att jobba med bredden i regional utveckling

Johnny Magnusson, Regionråd, Västra Götalandsregionen berättar hur man jobbar med regional utveckling i Västra Götalandsregionen. Filmen är ca 2 minuter.

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR