Publicerad 1 september 2022

Jämför tidsuppskattningar från andra kommuner

Att undersöka hur andra kommuner bedömt sin genomsnittliga tidsåtgång för olika ärendetyper kan vara till hjälp både för den kommun som för första gången ska bygga upp en ny taxa och för den kommun som ska uppdatera sin taxa.

Sammanställningen är gjord på uppgifter från ett antal kommuner som lämnat sina tidsuppskattningar till SKR. Det är alltså betydligt fler kommuner än dessa som använder taxeunderlaget redan idag.

Statistik över tidsåtgång för olika ärenden och handläggningskostnad per timme

Här kan du se en sammanställning av tidsåtgången från olika kommuner för ett antal ärendetyper ur taxeunderlaget, samt handläggningskostnaden per timme. Det du ser är medelvärde, median, högsta och lägsta värde och antalet kommuner som ligger till underlag för beräkningen för varje ärendetyp. Syftet är att du ska kunna göra jämförelser med de tidsuppskattningar ni arbetar fram i er kommun. Sammanställningen är inte ett facit eller en rekommendation, utan just ett jämförelsematerial.

Frågor och svar

 • Hur ska min kommun använda jämförelsen?

  Sammanställningen är tänkt att vara ett stöd för kontroll när ni arbetar med er egen tidsuppskattning. Ligger ni högt eller lågt i jämförelse med andra kommuner? Om det skiljer väsentligt, vad kan vara orsaken? Det är däremot viktigt att understryka att det inte finns något rätt eller fel i det antal timmar som bedöms läggas på en viss ärendetyp. En kommun med långa avstånd måste till exempel lägga fler antal timmar på ett arbetsplatsbesök än en kommun med korta avstånd. Handläggarnas erfarenhet eller arbetets organisation är också exempel på sådant som kan påverka den enskilda kommunens tidsåtgång för ärendehanteringen. Sammanställningen är inte ett facit eller en rekommendation, utan just ett jämförelsematerial.

 • Hur är jämförelsen gjord?

  SKR har bett att få tillgång till tidsuppskattningarna från de kommuner som vi har kännedom om använder taxeunderlaget. Sedan har vi sammanställt resultaten från de olika tidsuppskattningarna från de kommuner som skickat in sitt material, och beräknat medelvärde, median etc.

 • Gör SKR någon rekommendation avseende vilket antal timmar som är rimligt att ha per ärendetyp?

  Nej, det är den enskilda kommunen som genom taxan ska få täckning för sina kostnader. Då måste det också vara den enskilda kommunens genomsnittliga tidsåtgång för olika ärendetyper som avspeglas i taxan. Kunskapen om hur det ser ut har bara kommunen själv.

 • Varför är det så olika antal svarande på respektive ärendetyp?

  Vissa ärendetyper har många kommuner använt precis så som de föreslås i SKR:s underlag. Då är de direkt jämförbara. För andra ärendetyper har vissa kommuner gjort andra formuleringar eller indelningar än vad som föreslås i SKR:s underlag. Då kan de inte tas med i denna jämförelse.

Informationsansvarig

 • Kristina Isacsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.