Publicerad 20 januari 2022

Korta filmer om PBL-taxan

Som en introduktion till PBL-taxan och till SKR:s taxeunderlag har SKR tagit fram två korta filmer. Filmerna vänder sig till både förtroendevalda och tjänstepersoner.

Behöver ni en genomgång av varför kommunen egentligen har en taxa för PBL-ärenden? Vem som bestämmer vad, och vad taxeunderlagen har för funktion? I två filmer ger SKR:s experter en introduktion till ämnet. Tanken är att filmerna exempelvis kan visas för byggnadsnämnden eller förvaltningen som underlag för en diskussion och kunskapshöjning om taxan, eller inför ett arbete med att ändra taxan.

Del 1: Vad är en taxa?

I filmen får du en övergripande genomgång av vad en PBL-taxa är, vem som tar fram den och tillämpar den, liksom vilka juridiska ramar man har att förhålla sig till när man tar fram en taxa.

Filmen är cirka 17 minuter lång.

Del 2: SKR:s taxeunderlag

I filmen får du veta vad SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa är för något, hur det kan användas av kommunen och på vilket sätt det skiljer sig från tidigare taxeunderlag.

Filmen är cirka 12 minuter lång.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.