Publicerad 5 april 2024

Mark och exploatering

Tillsammans äger kommunerna en betydande andel av marken i Sverige. Genom bland annat detaljplaneprojekt, arrenden, förvärv och försäljningar har kommunerna i egenskap av markägare en viktig roll att spela när den fysiska miljön förvaltas, planeras och byggs ut.

SKR arbetar för att kommunerna ska få så goda förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag avseende frågor som rör markanvändning, markanvisningar, exploateringsavtal och kommunala exploateringsfrågor i stort.

SKR har tagit fram, och utvecklar kontinuerligt ett flertal underlag som stöd för kommunernas arbete inom mark- och exploateringsområdet. Alla underlag nedan finns att ladda ned kostnadsfritt.

Stöd vid markanvisningar

Underlag för exploateringsavtal

Underlag för plankostnadsavtal

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter på underlagen.

SKR stöder och påverkar

För att stödja kommunerna arbetar SKR med seminarier, konferenser och skrifter inom mark och exploatering. SKR är en viktig remissinstans vid förslag på lagändringar och andra frågor som berör planering och byggande. Vi bevakar löpande kommunernas intressen genom kontakter med departement och sektorsmyndigheter.

Du som arbetar med frågorna i en kommun är alltid välkommen att vända dig till oss för rådgivning och för att diskutera frågor inom ämnesområdet.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.