Publicerad 22 april 2024

Kommunernas roll i fastighetsbildningen

Fastighetsindelningen används vid till exempel samhällsplanering, miljötillsyn, folkbokföring, fastighetstaxering, fastighetsförvaltning och för administrativa indelningar.

Fastigheter är en förutsättning för handel med fast egendom och för kreditgivning. Fastighetsindelningen kan ändras genom en lantmäteriförrättning.

Detta gör SKR

SKR stödjer de 40 kommunala lantmäterimyndigheterna och ett 60-tal kommuner som medverkar i statliga lantmäteriförrättningar genom bland annat intressebevakning, normalavtal och nätverksträffar.

Kommunala lantmäterimyndigheter

I Sverige finns 40 kommunala lantmäterimyndigheter (KLM). I övriga kommuner är fastighetsbildningen statlig och bedrivs av den statliga lantmäterimyndighetens (Lantmäteriets) lokalkontor i hela landet.

KLM finns i följande kommuner

Kommuner där KLM finns

Borås

Kalmar

Nacka

Uddevalla

Eskilstuna

Karlskoga

Norrköping

Umeå

Gävle

Karlstad

Sandviken

Uppsala

Göteborg

Kristianstad

Skellefteå

Varberg

Halmstad

Landskrona

Skövde

Vänersborg

Haninge

Linköping

Stockholm

Västerås

Helsingborg

Lund

Sundsvall

Växjö

Huddinge

Malmö

Södertälje

Örebro

Hässleholm

Motala

Trollhättan

Örnsköldsvik

Jönköping

Mölndal

Täby

Östersund

Nätverk för KLM-kommuner

KLM-kommunerna samarbetar i ett nätverk hos SKR. Ordförande i nätverkets styrgrupp är Angelica Oscarsson Ström, Lantmäterichef i Jönköping.

angelica.oscarsson-strom@jonkoping.se

Kontaktperson för nätverket är Ulf Eriksson, SKR.

Kommuner som medverkar i statliga lantmäteriförrättningar

Ett 60-tal kommuner har avtal med Lantmäteriet om att medverka i den statliga fastighetsbildningen (så kallade KFF-avtal).

Kontaktperson för nätverket är Marianne Leckström, SKR.

Nyckeltal för den statliga och de kommunala lantmäterimyndigheterna 2023

Nu finns en gemensam rapport, framtagen i samverkan mellan SKR, KLM och Lantmäteriet, med nyckeltal för fastighetsbildningsverksamheten under 2023.

Nyckeltal för Sveriges lantmäterimyndigheter 2023 Pdf, 11 MB.

Fastighetsbildningens roll i en digital samhällsbyggnadsprocess

I samband med ett regeringsuppdrag till Lantmäteriet 2020 tog SKR fram en rapport med syfte att ge Lantmäteriet inspel i arbetet genom att lyfta KLM-kommunernas behov och tankar kring digitaliseringens möjligheter och fastighetsbildningens betydelsefulla roll i samhällsbyggnadsprocessen.

Fastighetsbildningens roll i en digital samhällsbyggnadsprocess

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.