Publicerad 24 mars 2023

Underlag för plankostnadsavtal

SKR har tagit fram ett underlag för plankostnadsavtal. Underlaget är tänkt att fungera som ett stöd till kommunerna i arbetet med att specificera betalningsvillkor och övriga åtaganden inom ramen för ett detaljplanearbete.

Underlag för plankostnadsavtal (Word)

I dag använder många kommuner sig av olika former av plankostnadsavtal för att ta ut ersättning av ett detaljplanearbete. SKR:s underlag ska fungera som ett stöd i det arbetet.

Underlaget för plankostnadsavtal kan användas i sin helhet eller som ett stöd när kommunen utformar ett eget avtal. Underlaget innehåller förslag på formuleringar och stödanteckningar i blå text som ska bytas ut och anpassas efter kommunens egna förutsättningar.

Så fungerar planavgift

PBL ger kommunen rätt att via taxa ta ut planavgift – en avgift för detaljplaneläggning som tas ut om bygglov beviljas och fastigheten har nytta av planen.

Så fungerar planavgift

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.