Publicerad 18 mars 2021

Överklaganden av detaljplaner och bygglov

Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden och försenar nya bostäder. Det visar en studie som SKR har gjort.

Rapport om mark- och miljödomstolarnas handläggningstider (PDF) Pdf, 2 MB.

Det tar vanligtvis kommunerna ett till två år att ta fram en ny detaljplan och de flesta kommuner hanterar bygglovsansökningar inom tio veckor. Domstolarnas handläggning av överklaganden får dock ofta byggstarten att dröja längre än så.

Överklaganden fastnar i årslånga processer

Cirka var fjärde detaljplan överklagas, och därmed en stor andel av bostadsbyggandet. SKR har samlat in statistik från Domstolsverket, avseende 2018, som bland annat visar att mark- och miljödomstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner i genomsnitt tar över 5 månader. Handläggningen av överklagade bygglov tar i snitt drygt 4 månader. I nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, är handläggningstiderna ännu längre. Som exempel tar det domstolen nästan 10 månader i snitt att handlägga de överklagade detaljplaner som beviljats prövningstillstånd.

Lång handläggning trots avgränsat arbete

Den totala tiden för domstolarnas handläggning kan vara längre än kommunernas, trots att arbetet är betydligt mer avgränsat. När kommuner arbetar fram detaljplaner ska de bland annat låta medborgare delta och utöva inflytande. De ska genomföra ett flertal utredningar för att säkerställa att byggandet sker på ett hållbart sätt och att välgrundade politiska beslut fattas. Domstolarnas arbete är i princip begränsat till att bedöma om kommunerna handlagt detaljplaner på ett formellt riktigt sätt och om de gjort korrekta avvägningar mellan motstående intressen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.